از کلاس جا نمونی!

 شروع کلاس فشرده، حضوری و  آنلاین (پخش زنده) نرم افزار PDMS پیشرفته از چهارشنبه مورخ 25 شهریور 99

(روزهای برگزاری چهارشنبه الی جمعه از ساعت 9 تا 17 ، مدت دوره 24 ساعت)