از کلاس جا نمونی!

کلاس های فنی_مهندسی فشرده(سمیناری) مورخ 25 تا 27 دیماه 98 🔻

1- دوره طراحی فرایندها با نرم افزار Pro II / مورخ 25 و 26 و 27 دی

2- دوره نرم افزار کامسول COMSOL / مورخ 26 و 27 دی

3- دوره MSP(Microsoft Project) / مورخ 25 و 26 و 27 دی

4- دوره طراحی HVAC II / عادی روزهای دوشنبه شروع از 23 دیماه ساعت 17 تا 21

5- دوره طراحی روشنایی با نرم افزار  Dialux / مورخ 25 دی و 3 بهمن


6- دوره آمادگی آزمون نظام مکانیک/ جمعه ها از مورخ 27 دی

 

**************

مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی و برون سازمانی): خانم جدی داخلی 104/تماس و تلگرام 09106828674
مدیر داخلی:     آقای محسنی داخلی 111 /  تماس و تلگرام و واتساپ  09127088667
کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها):خانم باباخانی داخلی 106
کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103
کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری داخلی 101
ایمیل : training@novinparsian.ir
تلفن:  02188822225
فکس: 02188821951