برنامه دوره های دی ماه 1398 نوین پارسیان

                 نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزها و ساعات برگزاری

دپارتمان

تربیت متخصص Piping

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(نفت، گاز و پتروشیمی) Piping Design

طراحی و مدلسازی با 12.1  PDMS

29/10-10/27

10/25*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی:7500000

فشرده: 7000000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ها ساعت: 21-17

عادی: جمعه ها ساعت 9 تا 13

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحليل تنش با CAESAR II /  به همراه کتاب

 10/07

10/18*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 7000000

عادی: شنبه و دوشنبه ها ساعت: 21-17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMS 12.1 تكميلی Design, Draft))

19*/10

فشرده: 16

فشرده: 7000000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

Piping Design Workshop

10/26*

فشرده: 16

فشرده: 5800000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-90

PDMS پیشرفته ( (Catalogue PDMS, Admin PDMS

10/04*

فشرده: 24

فشرده: 7700000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارگاه پروژه محور نرم افزارAutocad plant 3 D

10/25*-10/18*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AVEVA diagram

10/17*

فشرده: 32

فشرده: 15000000

*سه شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 تعمیر و نگهداری شیرآلات صنعتی

10/26*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

                                  تربیت متخصص خطوط انتقال

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

اصول و مبانی اجرای خطوط انتقال (Pipe line)

*04/10

فشرده: 16

فشرده: 6200000

*چهارشنبه ساعت 21-17

و پنجشنبه 18-14 و جمعه ساعت: 17-09

توپک رانی در خطوط لوله

*19/10

فشرده: 12

فشرده: 4200000

*پنجشنبه 14-18و جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص طراحی فرآیندهای شیمیایی Design) (Process

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process Design

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

23/10

 

عادی: 24

فشرده: 24

عادی:7200000

فشرده:6800000

عادی: دوشنبه ها ساعت:30/20- 30/17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی (برای تهیه دیتاشیت)

10/29

10/06*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 6800000

عادی: یکشنبه ها ساعت: 21- 17

* جمعه ها ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys

30/10

10/25*

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 7500000

  فشرده:6800000

عادی: دوشنبه ها ساعت: 21- 17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی فرایندها با نرم افزار Pro II

 10/18*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آشنایی با نرم افزار  MATLAB

10/19

عادی: 24

عادی:6500000

عادی: پنجشنبه ها ساعت: 17-13

کاربرد نرم افزارMATLAB  در مهندسی شیمی و نفت

10/25*

فشرده: 24

فشرده : 6500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار pipe phase

10/26*

فشرده: 16

فشرده :6500000

* پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار Aspen Flare-Net

10/19*

فشرده: 24

فشرده:8000000

*پنجشنبه و جمعه ها ساعت: 17-09 و فشرده

طراحی هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipesim

10/25*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نرم افزار کامسول COMSOL

10/12

عادی: 24

عادی: 6800000

عادی: پنجشنبه ها ساعت:13-09