از کلاس جا نمونی!

کلاس های فنی_مهندسی فشرده(سمیناری) مورخ 18 تا 20 دیماه 98 🔻

1- دوره تحليل تنش با CAESAR II مقدماتی / مورخ 18 و 19 و 20 دی

2- دوره (PDMS 12.1) تكميلی Design, Draft / مورخ 19 و 20 دی

3- دوره طراحی HVAC I/ مورخ 18 و 19 و 20 دی

4- دوره AutoCAD Electrical / مورخ 18 و 19 و 20 دی

5- دوره رله و حفاظت الکتریکی / مورخ 18 و 19 و 20 دی

6- دوره AUTO CAD 3D/ جمعه ها مورخ 20 و 27 دیماه و 4 بهمن ماه

7- دوره توپک رانی در خطوط لوله/ مورخ 19 و 20 دیماه

**************

مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی و برون سازمانی): خانم جدی داخلی 104/تماس و تلگرام 09106828674
مدیر داخلی:     آقای محسنی داخلی 111 /  تماس و تلگرام و واتساپ  09127088667
کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها):خانم باباخانی داخلی 106
کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103
کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری داخلی 101
ایمیل : training@novinparsian.ir
تلفن:  02188822225
فکس: 02188821951