از کلاس جا نمونی!

کلاس های فنی_مهندسی فشرده(سمیناری) مورخ 11 تا 13 دیماه 98 🔻

1- دوره محاسبات هیدرولیک و سایزینگ خطوط انتقال / مورخ 11 و 12 و 13 دی

2- دوره طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650و نرم افزار  Tank / مورخ 11 و 12 و 13 دی

3- دوره AUTO CAD 2D / از مورخ 12 دی ماه

4- دوره  طراحی تابلوهای (MV/LV) / مورخ 11 و 12 و 13 دی

5- دوره تئوری طراحی ابزار دقیق II   / از مورخ 13 دی

 

**************

مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی و برون سازمانی): خانم جدی داخلی 104/تماس و تلگرام 09106828674
مدیر داخلی:     آقای محسنی داخلی 111 /  تماس و تلگرام و واتساپ  09127088667
کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها):خانم باباخانی داخلی 106
کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103
کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری داخلی 101
ایمیل : training@novinparsian.ir
تلفن:  02188822225
فکس: 02188821951