از کلاس جا نمونی!

کلاس های فنی_مهندسی فشرده(سمیناری) مورخ 27 تا 29 آذر 98 🔻

1-نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec / مورخ 28 و 29 آذر

2-طراحی و مدلسازی با 12.1  PDMS / مورخ 27 و 28 و 29 آذر

3- محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار pipe phase / مورخ  28 و 29 آذر

4- دوره PLC Logo / مورخ  28 و 29 آذر

5- دوره ANSYS FLUENT 1 / مورخ 27 و 28 و 29 آذر

6-نرم افزار EPLAN / مورخ 27 و 28 و 29 آذر

7-طراحی و انتخاب سیستم حفاظت کاتدیک / مورخ 28 آذر و 5 دیماه
8-طراحی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیرخطی سازه با نرم افزارهای ETABS و SAFE (پیشرفته) / مورخ 27 و 28 و 29 آذر

مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی و برون سازمانی): خانم جدی داخلی 104/تماس و تلگرام 09106828674

مدیر داخلی:   آقای محسنی داخلی 111 /  تماس و تلگرام و واتساپ  09127088667

کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها):خانم باباخانی داخلی106

کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103

کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری داخلی 101 

ایمیل : training@novinparsian.ir

تلفن:  02188822225

فکس: 02188821951