برگزاری دوره تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته مهر 98