طرح PPD

(PPD ( Professional Piping Designer

این طرح شامل 8 دوره آموزشی  دپارتمان PIPING ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 4 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 8 دوره (         ) + 4 دوره (        ) مجموعا = 

در این طرح فقط با پرداخت 2.000.000 تومان میتوان کل 12 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

2. طراحی تخصصی  PIPING ( انتخاب جنس مواد طراحی  piping  و  support )

3. Piping Design Workshop

4. طراحی  Piping پیشرفته

5. طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

6. کارشناس دفتر فنی  Piping & Support

7. نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

8. تحلیل و تنش با  CAESAR II 

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

12. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

 

  طرح  High Voltage

این طرح شامل 7 دوره آموزشی  دپارتمان مهندسی برق ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 5 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان برق و الکترونیک ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 7 دوره (         ) + 5 دوره (        ) مجموعا = 

در این طرح فقط با پرداخت 2.000.000 تومان میتوان کل 12 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

2. طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

3. طراحی تابلوهای (MV/LV)

4. طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

5. ارتینگ ابزار دقیق

6. طراحی روشنایی با نرم افزار   Dialux

7. کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان ( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95) 

8. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

12. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

 

  طرح Signaling

این طرح شامل 5 دوره آموزشی  دپارتمان مهندسی ابزار دقیق ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 5 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان برق و الکترونیک ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 5 دوره (         ) + 5 دوره (        ) مجموعا = 

در این طرح فقط با پرداخت 1.700.000 تومان میتوان کل 10 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. تئوری طراحی ابزاردقیق

2. تهیه مدارک مهندسی

3. آشنایی با برق صنعتی و مدارات فرمان و قدرت و ادوات تابلوی برق

4. پی ال سی مقدماتی

5. پی ال سی پیشرفته

6. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

7. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

8. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

 

 طرح  Special In-service Inspector )  SII )

این طرح شامل 6 دوره آموزشی  دپارتمان مهندسی  ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 5 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان  ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 6 دوره (         ) + 5 دوره (        ) مجموعا = 

در این طرح فقط با پرداخت 1.900.000 تومان میتوان کل 11 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. api510

2. api570

3. api571

4. api572

5. api653 

6. EEMUA159

7. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

8. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )