مزایای شرکت در طرح های ویژه "مگا تخفیف" :

1. دوره ها بصورت فشرده میباشند

2. برگزاری همزمان دوره ها بصورت حضوری و آنلاین ( پخش زنده ) 

3. بازدید رایگان یکروزه از پالایشگاه، واحدهای صنعتی و ساختمانی 

4. پرداخت شهریه به صورت نقد و اقساط

5. امکان صدور مدرک مجزا با عنوان " تربیت متخصص "

مهم : قابل ذکر میباشد تمام دوره های طرح های "مگا تخفیف" بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعات برگزاری، برگزار میگردد.

 طرح PPD ( همراه با بازدید یکروزه رایگان از پالایشگاه )

(PPD ( Professional Piping Designer

این طرح شامل 8 دوره آموزشی  دپارتمان PIPING ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 4 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 8 دوره ( 5.120.000 تومان ) + 4 دوره ( 1.000.000 تومان ) مجموعا = 6.120.000 تومان

در این طرح فقط با پرداخت 2.000.000 تومان میتوان کل 12 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

2. طراحی تخصصی  PIPING ( انتخاب جنس مواد طراحی  piping  و  support )

3. Piping Design Workshop

4. طراحی  Piping پیشرفته

5. طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

6. کارشناس دفتر فنی  Piping & Support

7. نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

8. تحلیل و تنش با  CAESAR II 

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

12. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

 

 طرح سوپر کاتالیزور ( همراه با بازدید یکروزه رایگان از پالایشگاه )

این طرح شامل 8 دوره آموزشی  دپارتمان پروسس ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 4 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 8 دوره ( 5.530.000 تومان ) + 4 دوره ( 1.000.000 تومان ) مجموعا = 6.530.000 تومان

در این طرح فقط با پرداخت 2.000.000 تومان میتوان کل 12 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد

1. طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

2. اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی (برای تهیه دیتا شیت)

3. شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

4. شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

5. شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

6. طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

7.  Aspen HYSYS Dynamic

8. بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

12. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

 

  طرح  High Voltage

این طرح شامل 7 دوره آموزشی  دپارتمان مهندسی برق ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 5 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان برق و الکترونیک ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 7 دوره ( 4.660.000 تومان ) + 5 دوره ( 1.250.000 تومان ) مجموعا = 5.910.000 تومان

در این طرح فقط با پرداخت 2.000.000 تومان میتوان کل 12 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

2. طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

3. طراحی تابلوهای (MV/LV)

4. طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

5. ارتینگ ابزار دقیق

6. طراحی روشنایی با نرم افزار   Dialux

7. کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان ( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95) 

8. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

12. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

 

  طرح Signaling ( همراه با بازدید یکروزه رایگان از پالایشگاه )

این طرح شامل 5 دوره آموزشی  دپارتمان مهندسی ابزار دقیق ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 5 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان برق و الکترونیک ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 5 دوره (         ) + 5 دوره (        ) مجموعا = 

در این طرح فقط با پرداخت 1.700.000 تومان میتوان کل 10 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. تئوری طراحی ابزاردقیق

2. تهیه مدارک مهندسی

3. آشنایی با برق صنعتی و مدارات فرمان و قدرت و ادوات تابلوی برق

4. پی ال سی مقدماتی

5. پی ال سی پیشرفته

6. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

7. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

8. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

 

 طرح  Special In-service Inspector )  SII )

این طرح شامل 6 دوره آموزشی  دپارتمان مهندسی  ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 5 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان  ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 6 دوره (         ) + 5 دوره (        ) مجموعا = 

در این طرح فقط با پرداخت 1.900.000 تومان میتوان کل 11 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. api510

2. api570

3. api571

4. api572

5. api653 

6. EEMUA159

7. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

8. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

 

  طرح Real protection( حفاظت کاتدی بر اساس سرفصل های استاندارد Nace در یک دوره )

 

این طرح شامل 4 سطح دوره آموزشی دپارتمان مهندسی  ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر )

 

در این طرح فقط با پرداخت 2.000.000 تومان میتوان کل  دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد .

1. اجرا

2. تکنسین

3. مهندسی

4. متخصص