مزایای شرکت در طرح های ویژه "مگا تخفیف" :

1. دوره ها بصورت فشرده میباشند

2. برگزاری همزمان دوره ها بصورت حضوری و آنلاین ( پخش زنده ) 

3. بازدید رایگان یکروزه از پالایشگاه، واحدهای صنعتی و ساختمانی 

4. پرداخت شهریه به صورت نقد و اقساط

5. امکان صدور مدرک مجزا با عنوان " تربیت متخصص "

مهم : قابل ذکر میباشد تمام دوره های طرح های "مگا تخفیف" بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعات برگزاری، برگزار میگردد.

 

 طرح PPD ( همراه با بازدید یکروزه رایگان از پالایشگاه )

(PPD ( Professional Piping Designer

این طرح شامل 8 دوره آموزشی  دپارتمان PIPING ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 4 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 8 دوره ( 5.120.000 تومان ) + 4 دوره ( 1.000.000 تومان ) مجموعا = 6.120.000 تومان

در این طرح فقط با پرداخت 2.500.000 تومان میتوان کل 12 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. کارگاه آموزشی نرم افزار Autodesk Navisworks  با رویکرد صنعتی

2. طراحی تخصصی  PIPING ( انتخاب جنس مواد طراحی  piping  و  support )

3. Piping Design Workshop

4. طراحی  Piping پیشرفته

5. طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

6. کارشناس دفتر فنی  Piping & Support

7. نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

8. تحلیل و تنش با  CAESAR II 

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

12. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )


 طرح سوپر کاتالیزور 
( همراه با بازدید یکروزه رایگان از پالایشگاه )

این طرح شامل 8 دوره آموزشی  دپارتمان پروسس ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 4 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 8 دوره ( 5.530.000 تومان ) + 4 دوره ( 1.000.000 تومان ) مجموعا = 6.530.000 تومان

در این طرح فقط با پرداخت 2.500.000 تومان میتوان کل 12 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد

1. طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

2. اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی (برای تهیه دیتا شیت)

3. شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

4. شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

5. شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

6. طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

7.  Aspen HYSYS Dynamic

8. بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

12. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )


طرح  X-Line

 

این طرح شامل 6 دوره آموزشی  دپارتمان مهندسی خطوط لوله (حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر) + 4 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد.

مجموع قیمت های دوره ها : 6 دوره ( 3.520.000 تومان ) + 4 دوره ( 1.000.000 تومان ) مجموعا = 4.520.000 تومان

در این طرح فقط با پرداخت 1.500.000 تومان میتوان کل 10دوره را گذراند.

قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

 

 1_اصول و مبانی اجرای خطوط لوله
2_توپک رانی در خطوط لوله
3_محاسبات هیدرولیک و سایزینگ خطوط لوله با نرم افزار
4_طراحی لوله های خطوط نفت بر اساس ASME B31.4& IPS
5_طراحی لوله های خطوط گاز بر اساس ASME B31.8&IGS
6_آنالیز تنش خطوط لوله با استفاده از نرم افزار Auto Pipe Bentley
7_دوره به انتخاب دانشپذیر(بسته آموزشی )
8_دوره به انتخاب دانشپذیر(بسته آموزشی )
9_دوره به انتخاب دانشپذیر(بسته آموزشی )
10_دوره به انتخاب دانشپذیر(بسته آموزشی )


  طرح  High Voltage

این طرح شامل 7 دوره آموزشی  دپارتمان مهندسی برق ( حضوری / پخش زنده به درخواست دانشپذیر ) + 5 بسته آموزشی غیر حضوری دپارتمان برق و الکترونیک ( انتخاب دوره با دانشپذیر ) میباشد .

مجموع قیمت های دوره ها : 7 دوره ( 4.660.000 تومان ) + 5 دوره ( 1.250.000 تومان ) مجموعا = 5.910.000 تومان

در این طرح فقط با پرداخت 2.500.000 تومان میتوان کل 12 دوره را گذراند ، قابل ذکر میباشد تمام دوره ها بر اساس تقویم آموزشی با همان کیفیت و ساعت برگزاری، برگزار میگردد 

1. طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

2. طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزار ETAP

3. طراحی تابلوهای (MV/LV)

4. طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

5. ارتینگ ابزار دقیق

6. طراحی روشنایی با نرم افزار  Dialux

7. کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان ( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95) 

8. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

9. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

10. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

11. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )

12. دوره به انتخاب دانشپذیر ( بسته آموزشی )