دوره های آموزشی دپارتمان برق قدرت

دوره تربیت متخصص تاسیسات الکتریکی، پلنتهای صنعتی و ساختمانی

Planet


تربیت متخصص پستها و شبکه های انتقال و توزیع برق

Power Post

 


دوره آموزشی حفاظت

کارشناسان شرکت کننده در این دوره می توانند در موضوع رله و حفاظت سیستم قدرت در بازارهای کاری و بخش های نیروگاه، پست های انتقال، فوق توزیع و توزیع و پلنت های صنعتی،

پالایشگاه و پتروشیمی خبره شوند.


 

دوره ی آموزشی ارتینگ

یکی از اساسی ترین نیازهای آموزشی یک کارشناس برق، شناخت مفاهیم پایه ای سیستم زمین می باشد. این موضوع در کلیه گرایش های صنعت برق کاربردی بوده، شناخت تجهیزات، استاندارها، معیارهای طراحی و ... مواردی است که در این دوره آموزشی به آن پرداخته خواهد شد.

دوره آموزشی تاسیسات الکتریکی

دوره پایه که پیش نیاز سایر دوره های این مجتمع آموزشی می باشد شامل مفاهیم، ساختار و سازمان پروژه، محاسبات، تهیه نقشه ها، شناخت و سایزینگ تجهیزات و تاسیسات الکتریکی مورد نیاز در  بخش صنعتی و ساختمانی می باشد.

کارشناسانی که در بخش های صنعتی و ساختمانی علاقه مند به فعالیت می باشند، شرکت در این دوره اکیدا به آنها توصیه می شود.

دوره های آموزشی مطالعات و طراحی سیستم قدرت:

عبارتست از شناخت تجهیزات، مفاهیم، استاندارد های و آشنا شدن با روشهای طراحی تجهیزات شبکه برق قدرت. در این مبحث نیاز به مدلساز ی و مطالعه شبکه به صورت نرم افزاری احساس می شود.

خوشبختانه در این خصوص نرم افزارهای قوی وجود دارند که می توان به نرم افزارهای ,Etap , Digsilent Cyme  و ... اشاره نمود.

دوره های آموزشی نرم افزار های فوق که همراه با آن پروژه های مختلف واقعی شبیه سازی و اجرا می گردند یاری گر کارشناسان صنعت برق خواهد بود.

کلیه کارشناسان شاغل در شبکه های انتقال، توزیع ، پلنتهای صنعتی و ساختمانی به یادگیری نرم افزار های یاد شده نیاز دارند.


طراحی تابلو:

توانایی انجام طراحی بخش مکانیکال و الکتریکال تابلوهای برق از جمله مواردی است که کارشناسان برق در کلیه گرایش ها به آن نیازمند می باشند.

دوره یاد شده جهت تابلو سازان، مهندسین مشاور در واحدهای اجرایی پیمانکاری و کارفرمایی در گرایش های پلنت های صنعتی، ساختمانی و شبکه انتقال و توزیع طراحی شده است.

طراحی خط و پست های فشار قوی

این دوره شامل طراحی پستهای فشار قوی بخش Lv ,Hv  و  طراحی خطوط انتقال انرژی فشار قوی می باشند.

بهره برداران، پیمانکاران اجرایی، مهندسین مشاور و واحدهای کارفرمایی شاغل در این حوزه می توانند با شرکت در دوره های یاد شده در این بخش خبره شوند.