يکي از شاخه‌هاي مهندسي  که از دانش علمي رفتار و اثر الکترون‌ها استفاده نموده و به توسعه قطعات، دستگاه‌ها، سيستم‌ها، يا تجهيزاتي مي‌پردازد که انرژي الکتريکي يکي از فاکتورهاي آنهاست؛ همانند لامپهاي خلاء،ترانزيستورها، مدارهاي مجتمع و مدارهاي چاپي. اين واژه به شاخه‌ي وسيعي از مهندسي اشاره دارد که زيرشاخه‌هاي بسياري را در بر مي‌گيرد. شامل رشته‌هايي که با توان، مهندسي ابزار دقيق، مخابرات، طراحي مدارهاي نيمه هادي، و بسياري ديگر در ارتباطند. اين واژه همچنين بخش بزرگي از دوره‌هاي تحصيلي مهندسي برق را که در بيشتر دانشگاه‌هاي اروپايي تدريس مي‌شود را شامل مي‌شود. اگرچه در آمريکا، مهندسي برق شامل تمام شاخه‌هاي آن از جمله الکترونيک است. انجمن مهندسان برق و الکترونيک آمريکا يکي از مهم‌ترين و موثرترين سازمانهاي اين رشته‌هاي مهندسي به شمار مي‌رود.

دپارتمان برق مجتمع فني عالي نوين پارسيان با در اختيار داشتن گروهي از متخصصين مجرب  و با شناخت بازار کار موجود در صنعت برق، دوره هاي تخصصي فني و مهندسي را به صورت بسته هاي آموزشي ارائه نموده است. اين دوره ها به گونه اي طراحي شده اند که نياز دانشجويان و مهندسين برق  کليه گرايشها در عرصه ها ي مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي کارفرمايي، بهره برداران، شرکت هاي پيمانکاري اجرايي، گروه هاي تست، راه  اندازي و .... را پاسخگو باشد.