1)    دستورات ترسیمی و ویرایشی دوبعدی.
2)    تهيه مدل هاي سه بعدي پیشرفته Surface Modeling  و  Solid Modeling.
3)    برنامه نویسی ماشینکاری به صورت حرفه ای 3 الی 5 محور.
4)    به کار گیری استراتژي هاي ماشينكاري به صورت حرفه ای Manufacturing.
5)    ویرایش مسیرهای ماشینکاری.
6)    تهيه خروجي هاي لازم و بهینه ماشینکاری جهت ساخت.
7)    یادگیری تمام استراتژی های خشن کاری با حل مثال های مختلف و  رفع اشکال به طور کاملا کاربردی.
8)    ماشینکاری سطوح بیچیده.
9)    شبیه سازی مسیر ابزار و سنجش ایمن بودن مسیر ماشین کاری.
10)    ماشینکاری چندین قطعه صنعتی پیچیده و شبیه سازی فرآیند ماشین کاری.