دوره تئوری طراحی ابزار دقیق

TECH_FloatLevelSwitches

هدف از این دوره آشنا شدن دانشجویان با سیستم های کنترل، روشهای اندازه گیری پارامترهای فیزیکی سیالات مانند (فشار، دما، سطح و فلو) است.

همچنین دانشجویان با اصول نصب تجهیزات بر روی خطوط و مخازن آشنا شده و با نقشه خوانی P & ID که یکی از اصولی ترین قسمتهای ابزار دقیق نیز می باشد آشنا می شوند.

 


سرفصل های اصلی این دوره عبارتند از:

  1. آشنایی با ابزار دقیق و جایگاه آن در پروژه ها و وظایف مربوطه
  2. آشنایی با سیستمهای کنترل و نحوه کارکرد آن
  3. نواحی خطر فرایند و انتخاب تجهیز مناسب
  4. Pfd&p&id طبق استاندارد isa s5.1
  5. معرفی سیستمهای esd-pcs
  6. آشنایی با کارکرد و ساختمان انواع ولوها (valve)
  7. مشخصات استاتیکی و دینامیکی ابزارهای دقیق مانند(error-acurrecy-tid,…)
  8. آشنایی با انواع switch ها
  9. انواع روشهای اندازه گیری level-flow (pressure-temperture)