محاسبات روشنایی با calculux & Dialux

Dialux

روشنایی فنی یکی از دروس نسبتاً جدید در رشته مهندسی برق می باشد. در گذشته بیشتر ساختمان ها، حتی ساختمان های بزرگ و مجهز، بدون محاسبات روشنایی فنی نورپردازی می شدند که این مسئله موجب اتلاف انرژی الکتریکی و همچنین در برخی موارد آسیب های بینایی به افراد می شد.

اما امروزه با وجود نرم افزارهایی مانند DIALUX می توان ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی، نورپردازی را متناسب با کاربری محیط و سازگار با سیستم بینایی انسان انجام داد.

نرم افزار DIALUX یکی از نرم‌افزارهای محاسبات روشنایی فنی Outdoor و Indoor می‌باشد که محاسبات آن با توجه به روشهای مرسوم و فرمولهای پیشنهادی که در استاندارد DIN توصیه گردیده انجام می‌پذیرد. این موضوع باعث گردیده که محاسبات و خروجی‌های این نرم‌افزار از دقت و کیفیت مناسبی برخوردار باشد، ضمن اینکه با استفاده از منوهای این نرم‌افزار به راحتی مشخصات نوری چراغهای روشنایی(lighting Fixture) شرکتهای معتبر خارجی فعال در این صنعت را می‌توان Download کرد. در این نرم‌افزار علاوه بر وارد کردن راحت موضوعات به نقشه‌ها و ایجاد تغییرات روی آن، بعد از محاسبات می‌توان شرایط نوری محیط را شبیه‌سازی کرد.

 


 

سر فصل های اصلی این دوره عبارتند از:

  1. کلیات و مفاهیم روشنایی
  2. چراغ وکاربرد آنها
  3. معرفی استاندارهای مورد استفاده در طراحی سیستم روشنایی
  4. اطلاعات مورد نیاز برای شروع به محاسبات روشنایی
  5. طراحی سیستم روشنایی
  6. معرفی نرم افزارDialux و Toolbar های آن
  7. تعیین پارامترهای مورد نیاز برای طراحی با نرم افزار
  8. محاسبات روشنایی Indoor  شبیه سازی موقعیت های روشنایی مختلف و طرز قرار گرفتن آنها
  9. محاسبات روشنایی Area شبیه سازی موقعیت های روشنایی مختلف و طرز قرار گرفتن آنها
  10. محاسبات روشنایی Street شبیه سازی موقعیت های روشنایی مختلف و طرز قرار گرفتن آنها