شناخت، تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت

Power Transformer


ترانسفورماتور وسیله ای است كه انرژی الكتریكی را در یك سیستم جریان متناوب از یك مدار به مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ كم را به ولتاژ زیاد وبالعكس تبدیل نماید.
برخلاف ماشینهای الكتریكی كه انرژی الكتریكی و مكانیكی را به یكدیگر تبدیل می كند، در ترانسفورماتور انرژی به همان شكل الكتریكی باقیمانده و فركانس آن نیز تغییر نمیكند و فقط مقادیر ولتاژ و جریان در اولیه و ثانویه متفاوت خواهد بود .

ترانسفورماتورها نه تنها به عنوان اجزاء اصلی سیستم های انتقال و پخش انرژی مطرح هستند بلكه در تغذیه مدارهای الكترونیك و كنترل، یكسوسازی، اندازه گیری كوره های الكتریكی نیز نقش مهمی بر عهده دارند.

انواع ترانسفورماتورها را میتوان برحسب وظایف آنها بصورت ذیل بسته بندی كرد : 
1- ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاهها و پستهای فشار قوی 
2- ترانسهای توزیع در پستهای توزیع زمینی و هوایی ، برای پخش انرژی در سطح شهرها و كارخانه ها 
3- ترانسهای قدرت برای مقاصد خاص مانند كوره های ذوب آلومینیم ، یكسوسازها و واحدهای جوشكاری 
4- اتوترانسها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت كم و راه اندازی موتورهای القایی 
5- ترانسهای الترونیك 
6- ترانسهای ولتاژ و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و حفاظت 
7- ترانسهای زمین برای ایجاد نقطه صفر و زمین كردن نقطه صفر

 

 


 

سر فصل های اصلی این دوره عبارتند از:

  1. معرفی استانداردها
  2. ساختمان ترانسفورماتور
  3. اصول طراحی ترانسفورماتور
  4. زمین کردن ترانسفورماتور
  5. انواع تستهای ترانسفورماتور
  6. روغن ترانسفورماتور
  7. موازی کردن ترانسفورماتورها ، تقسیم بار بین ترانسهای موازی ، عوامل ایجاد صدا در ترانسفورماتور و ...