دوره تخصصی موتورهای الکتریکی

Electrical motors

همانطور که می دانیم صنعت نیازمند چرخش و حرکت است. این چرخش و حرکت که به صورت توان مکانیکی ارائه می شود بوسیله یک وسیله الکترومکانیکی یعنی همان موتور الکتریکی تامین می شود.

هیچ مجموعه صنعتی وجود ندارد که از موتورهای الکتریکی در چرخه تولید خود استفاده نکرده باشد. دلیل کاربرد تا این حد گسترده رشته برق در صنعت نیز بی شک همین است.

نکات بسیار مهمی در مورد شیوه عیب یابی موتورهای الکتریکی در صنعت می باشد که آموزش آنها برای کلیه مهندسین برق و قدرت ضروری می باشد.

دوره تخصصی موتورهای الکتریکی مجتمع فنی عالی نوین پارسیان کلیه این نیازمندی ها را برطرف می نماید.

 


سرفصلهای اصلی این دوره عبارتند از:

 

 

  1. معرفی استاندارهای مورد استفاده برای موتورهای الکتریکی و حفاظت آنها
  2. کلیات موتورهای القائی
  3. مشخصات فنی مکانیکال موتورهای الکتریکی
  4. مشخصات فنی الکتریکال موتورهای الکتریکی
  5. راه اندازی موتورهای الکتریکی
  6. معرفی حفاظت موتورهای الکتریکی
  7. نصب و نگهداری موتورهای الکتریکی