طراحی تاسیسات الکتریکی جریان ضعیف و BMS

BMS Electrical System

 


 

سرفصل های اصلی این دوره عبارتند از:

  1. انواع سیستم های جریان ضعیف
  2. طراحی سیستم اعلام حریق
  3. طراحی سیستم صوتی
  4. طراحی سیستم دوربین مدار بسته
  5. طراحی سیستم آنتن مرکزی
  6. طراحی آیفون تصویری
  7. طراحی سیستم تلفن و شبکه IT
  8. مدیریت تاسیسات ساختمان BMS
  9. انجام چندین پروژه