طراحی پستهای فشار قوی- بخش HV

HV Power post

انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد عبارتند از:


الف: پستهای افزاینده ولتاژ: این پستها که به منظور افزایش ولتاژ جهت انتقال انرژی از محل تولید به مصرف بکار می روند معمولا در نزدیکی نیروگاهها ساخته می شوند.

ب: پستهای کاهنده ولتاژ:این پستها معمولا در نزدیکی مراکز مصرف به منظور کاهش ولتاژ ساخته می شوند.

ج: پستهای کلیدی:این پستهای معمولا در نقاط حساس شبکه سراسری و به منظور برقراری ارتباط بین استانهای مختلف کشور ساخته می شوندو معمولا رینگ انتقال شبکه سراسری را بوجود می آورند در این پستها تغییر ولتاژ صورت نمی گیرد و معمولا بخاطر محدود کردن تغییرات ولتاژ از یک راکتور موازی با شبکه استفاده می شود در بعضی از مواقع از این راکتورها با نصب تجهیزات اضافی مصرف داخلی آن پست تامین می شود.

د: پستهای ترکیبی تا مختلط: این پستها هم به عنوان افزاینده یا کاهنده ولتاژ و هم کار پستهای کلیدی را انجام می دهند و نقش مهمی در پایداری شبکه دارند.

انواع پستهای از نظر عایق بندی به موارد زیر تقسیم می شوند:

الف: پستهای معمولی: پستهایی هستند که هادیهای فازها در معرض هوا قرار دارند و عایق بین آنها هوا می باشند و تجهیزات برقدار و هادیها بوسیله مقره هایی که بر روی پایه ها و استراکچرهای فولادی قرار دارند نصب می شوند. این پستها در فضای آزاد قرار دارند در نتیجه عملکرد آنها تابع شرایط جوی می باشد.

ب: پستهای گازی یا پستهای کپسولی (GIS): در این پستها بجای استفاده از عایق های سرامیکی و شیشه ای و یا p.v.c از گاز هگزا فلوئور سولفور به عنوان عایق استفاده می شود این گاز نقاط برقدار را نسبت به یکدیگر و نسبت به زمین ایزوله می کند در این نوع پستها کلیه تجهیزات درون محفظه قرار دارند و طوری طراحی شده اند که گاز به بیرون نشت نکند از محاسن این پستها اشغال فضای کم می باشد و چون در فضای بسته قرار دارند تابع شرایط جوی  نمی باشند و از معایب آنها به دلیل تکنولوژی بالای که دارند تعمیر و نگهداری آنها مشکل است.

 


 

سرفصل های اصلی این دوره عبارتند از:

 1. انواع پست هاي فشار قوي ، اجزاي تشكيل دهنده پست ها ،استاندارد هاي مهم در طراحي پستها
 2. كليدهاي قدرت يا بريكرها
 3. سكسيونرها

 4. ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ

 5. برقگيرها و محاسبات آنها

 6. سيستم هاي شينه بندي در پست هاي فشار قوي

 7. آرايش فيزيكي تجهيزات پست (Layout, Section)

 8. محاسبات الكتريكي و مکانیکی شينه ها

 9. سیستم حفاظت از صاعقه

 10. سيستم زمين

 11. تله موج و سیستمPLC

 12. ترانسفورماتورها