طراحی سیستم زمین و حفاظت از صاعقه

Earthing

در تمام تأسیسات الكتریكی، به خصوص تأسیسات فشار قوی، Earthing یكی از مهمترین و اساسی ترین اقداماتی است كه برای حفاظت از اشخاصی كه به نحوی با این تجهیزات در تماس هستند و همچنین حفاظت از تجهیزات باید در نظر گرفته شود. اصولاً در تأسیسات برق دو نوع Earthing وجود دارد كه یكی را Earthing حفاظتی و دیگری را Earthing الكتریكی می نامند.

زمین از موادی تشكیل شده كه غالبًا هادی الكتریسیته هستند به خصوص در حالتی كه مرطوب باشند، بنابراین اگر شخصی كه روی زمین قرار دارد با جسمی كه نسبت به زمین دارای پتانسیل است تماس پیدا كند به علت برقرار شدن جریان دچار برق گرفتگی می شود.

گستره استفاده از سیستم های مربوط به ارتینگ و صاعقه گیر بسیار وسیع است، همانطور كه گفته شد حفاظت زمین از نیروگاه و پستهای فشار قوی آغاز می شود و به انتهایی ترین نقطه یعنی مصرف كنندگان برق، ختم می شود.

كاربرد سیستم های حفاظت ارت و صاعقه گیر در ساختمانها، بیمارستانها، كارخانجات، سیستم های كامپیوتری و دیتا سنترها، سیستم های مخابراتی، سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق برای حفاظت انسانها، تجهیزات و همچنین هم پتانسیل كردن تجهیزات، اجتناب ناپذیر است و طراحی این سیستم ها امروزه به یك علم تبدیل شده است.

دوره آموزشی طراحی سیستم زمین و حفاظت از صاعقه به شکلی کاملا تخصصی در مجتمع فنی عالی نوین پارسیان برگزار می گردد. این دوره متناسب با تخصص دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در

عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي کارفرمایی ، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران تعميرات و نگهداری میباشد.سر فصلهای اصلی این دوره عبارتند از:

  1. آشنایی با ساختار مدارك ارتينگ

  2. آشنایی با مباني ارتينگ

  3. انواع شبكه ارت فشار ضعيف

  4. محاسبه سايز سيم ارت و محاسبه مقاومت الکترود

  5. محاسبه ولتاژ مجاز گام  (STEP) و تماسی (TOUCH)

  6. اندازه گیری مقاومت الکترود و مقاومت مخصوص خاک

  7. انواع روشهاي ارت نقطه نوترال در فشار متوسط

  8. اتصال ارت شبکه LV به MV

  9. معرفی تجهیزات سامانه صاعقه گیر

  10. انجام چندین پروژه