طراحی تابلوهای MV/LV

mv-lv

تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ،جریان،فرکانس،توان،کسینوس فی و ...) روی آن نصب می‌شوند و در صنایع مختلف کاربردی کلیدی دارد. همچنین تابلو های برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.

 


تابلو های برق بر اساس مشخصات مختلفی گروه بندی می شوند که عبارتند از:

 

انواع تابلو از لحاظ ساختار :
تابلوهای Metal Enclosed : تابلوهایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی که تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و ... در داخل آن نصب می شوند.

این تابلوها به دو دسته تقسیم می شوند:

1)      تابلو های Metal Clad

2)      تابلوهای Compartment Type

 

انواع تابلو از لحاظ محل نصب :

1)      داخلی (Indoor)

2)      خارجی (Outdoor)

 

 انواع تابلوها از لحاظ ایستایی :

1)      تابلو ایستاده(Self Standing / Free Standing)

2)      تابلو دیواری (Wall Mounted)

 

انواع تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ :

1) تابلوهای فشار ضعیف(LV)  تا 1000V

2) تابلوهای فشار متوسط (MV) از 1000V  تا 36000V


تابلوهای فشار ضعیف معمولأ در دو نوع زیر ساخته می شوند :

1) تابلوی ایستاده (Fix) ثابت

2) تابلوی ایستاده (Withdraw able) کشویی

تابلوهای فشار متوسط:

تابلوهای فشار متوسط در سطح ولتاژ بین 1000V تا 36000V قرار دارند.

اجزای اصلی یک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می باشد.

تابلوهای فشار متوسط به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

1) تابلوهای فشار متوسط ثابت(Fix)

2) تابلوهای فشار متوسط کشویی (Withdraw able)

 

دوره آموزشی تابلوهای فشار ضعیف(LV) و فشار متوسط (MV)به شکل کاملا تخصصی و با امکانات و تجهیزات مناسب در مجتمع فنی عالی نوین پارسیان برگزار می شود.

این دوره متناسب برای دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي کارفرمایی ، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران تعميرات و نگهداری می باشد.


سرفصلهای این دوره عبارتند از:

مشخصات فنی تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط

تجهیزات الکتریکی به کار رفته در تابلوهای فشار ضعیف

طراحی فیدرهای مختلف در تابلوهای فشار ضعیف

تجهیزات الکتریکی به کار رفته در تابلوهای فشار متوسط

طراحی فیدرهای مختلف در تابلوهای فشار متوسط