طراحی تاسیسات الکتریکی  پلنتهای صنعتی و ساختمانی

Electrical industrial

این دوره برای دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي کارفرمایی ، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران تعميرات و نگهداری مناسب است.

 


 

سرفصلهای اصلی این دوره عبارتند از:

 1. سازمان پروژه
 2. سایزینگ بارهای الکتریکی و منابع توان
 3. برآورد بار الکتریکی
 4. آشنایی با مقررات و تعرفه های انشعابات برق و پستها
 5. سایزینگ توان ترانسفورماتورهای قدرت
 6. سایزینگ توان ژنراتور
 7. سایزینگ توان راکتیو بانکهای خازن
 8. ساختار و سایزینگ کابل
 9. طراحی سیستم ارتینگ
 10. طراحی روشنایی
 11. انجام چندین پروژه