دوره انتخاب و سایزینگ کمپرسور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی


مدت دوره :32 ساعت


سرفصل های دوره

 

1.       معرفي استاندارد و كتب مرجع مورد استفاده جهت طراحي و انتخاب كمپرسورها

2.       مروري بر انواع كمپرسورها و تبين تفاوت ميان آنها از نظر فرآيندي و مكانيكي

3.       مروري بر مباحث مرتبط ترموديناميك كاربردي و استفده از مفهوم سرعت مخصوص در انتخاب کمپرسورهای دور بالا

4.       كاربرد ترموديناميك در محاسبه توان مصرفي كمپرسور

5.       ارايه قوانين سر انگشتي جهت سايزينگ محرك كمپرسورها (توربين بخار و الكتروموتور)

6.       معرفي ماژول هاي پكيج كمپرسور (سانتريفوژ‘ رفت و برگشتي‘ پيچشي)

       بر اساس  API 614(Chapter 2, 3 and 4)و API 670

7.       بررسي كمپرسورهاي گريز از مركز بر اساس ویرایش هفتم استاندارد API 617

8.       بررسي كمپرسورهاي رفت و برگشتي بر اساس ویرایش پنجم استاندارد API 618

9.      بررسی  كمپرسورهاي پيچشي بر اساس ویرایش جهارم استاندارد API 619