دوره پیشرفته پمپ های سانتریفوژ در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی


بررسی و تبیین الزامات ویرایش یازدهم API 610، نحوه تهیه TBE پمپ ها و ذکر نکات لازم در بررسی مدارک سازندگان

مدت دوره :32 ساعت


سرفصل های دوره:

 

1.        انتخاب پمپ های سانتریفوژ بر اساس منحنی های هم پوشانی

2.        معرفی یکی از نرم افزارهای انتخاب پمپ های سانتریفوژ

3.        محاسبه توان هیدرولیکی بر اساس روابط ترمودینامیک

4.        تخمین راندمان هیدرولیکی به کمک نمودار تجربی SABINI-FRASTER

5.        محاسبه توان جذبی پمپ های سانتریفوژ

6.        سایزینگ محرک های رایج گرداننده پمپ

7.        بررسی سیستم های روانکاری بر اساس استاندارد ویرایش پنجم استاندارد API 614

8.        معرفی ابزارهای اندازه گیری دما و ارتعاشات و معرفی سیستم MMS(Machinery Monitoring System)

9.        مرور نکات مهم ویرایش یازدهم API 610( Basic Design, Accessories, Inspection& Test,…)

10.    معرفی مدارک مهندسی(دیتاشیت فرایندی و مکانیکال، Job Specification، Material Requisition)

11.    طریقه تهیه و تدوین مدارک مهندسی (دیتاشیت فرایندی و مکانیکال، Job Specification، MR)

12.    معرفی مدارک و مقدمات لازم جهت نحوه تهیه Technical Bid Evaluation(TBE)

13.    ذکر نکات لازم در بررسی مدارک مختلف سازندگان(Mech. data sheet, Performance curve,…)