PVElite

Pressure Vessel Design & Analysis Software

یکی از بحث های پر کاربرد و مفید در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی طراحی مخازن تحت فشار است که به جهت اهمیت ایمنی بیش از پیش در آن لزوم طراحی بهینه آن بیش از پیش مورد توجه است.

استفاده از کدهای مختلف استاندارد از جمله ASME SECTION VIII همواره مورد توجه صنعت از گذشته بوده است و با توجه به بحث OVER DESIGNدر اینگونه موارد طراح با افزایش ایمنی عملا از ایجاد مشکلات بعدی شانه خالی میکرده است.

نرم افزار PVELITE با توجه به قابلیت بالا در این مورد به گونه چشمگیر از یک سو طراحی را آسان و از سوی دیگر هزینه تمام شده در ساخت نهایی را کاهش داده است.

کاربرد قدرتمند آن در آنالیز تنش و مدلسازی انواع headها، مدلسازی انواع مختلف نازلها شامل boot,hillside,lateral,radial واز طرف دیگر آنالیز تنش انواع ساپورتهای مخازن شاملskirt ,saddle,led  و آنالیز تنش در مقاطع غیر یکنواخت و  مدلسازی  attachment ها مختلف در مخازن از جمله  insulation,packing,tray,platform  و... قابلیت بالایی را در مخازن تحت فشار اجرا شده در پروژه های صنعتی از جمله نفت و گاز به وجود آورده است.

ازاینرو قابلیت این نرم افزار در طراحی مخازن عمودی و افقی و حتی مبدلهای حرارتی مثال زدنی است.

ویژگی های نرم افزار

- طراحی و تحلیل مخازن دار نازک و تحت فشار

- قابلیت محاسبه بار مرده برای هر المان

- محاسبه اجزا بار زنده (باد، زلزله…)

- ترکیب انواع بارهای جانبی با فشار قابل تنظیم

- قابلیت کنترل ضخامت دیواره مخازن

- وارد کردن فشار دلخواه جهت محاسبه مقاومت اجزا و اتصالات

- آسانی کار با نرم افزار و محیط کاربر پسند

- امکان بررسی و محاسبه ضخامت دیواره جهت اندازه گیری کمترین و بیشترین فشارشرح دوره طراحی مخازن تحت فشار

نام دوره:طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PVElite و آموزش کد ASME SEC. VIII DIV I

مدت دوره:  40 ساعت

نحوه برگزاری : عادی

شرایط لازم جهت شرکت در این دوره : مهندسی مکانیک و شیمی و گذراندن دوره قواعد بنیادی در طراحی واحدهای صنعتی


سرفصل های دوره:

 

1.      Introduction

2.      Scope of Work

3.      Design consideration (UG PART)

4.      Design consideration (UW PART)

5.      Design consideration (UCS & UHA PART)

6.      Shell and Head Design under Internal Pressure

7.      Material Requirements

8.      PVElite software introduction

9.      Horizontal & Vertical Vessel Design

10. Support design (Saddle, Lug and Skirt)

11. External pressure & stiffening ring design

12. Wind & seismic design

13. Nozzle pro software