آموزش نرم افزار (Flarenet (Aspen Flarenet

Flarenet

 

نرم افزار ( Flare (Aspen Flarenet که قبلا نرم افزار FLARENET نامیده می شد برای سهولت طراحی و شبيه ‏سازی  vent system piping و سيستم‏های flare  در كليه مراحل فرآيند طراحی و نیز جهت طراحی و آنالیز شبکه مشعل سوز و تخلیه بكار می‏رود.

نرم افزار Flarenet مهندسین را قادر می سازد تا طراحی، آنالیز و رفع مشکلات طراحی سیستم های Flare و Vent را به صورت پایدار انجام دهند. این برنامه می تواند سایز بهینه سیستم های Flare جدید و یا تلفیقی با سیستم­های موجود را بر اساس معیارهای افت فشار مجاز و عدد ماخ محاسبه کند و همچنین در شبکه های موجود Relief امکان رفع گلوگاه­های فرایندی را بررسی نماید.

نرم افزار Flarenet می تواند بر اساس سناریوهای مختلف احتمالی و عملیاتی متاثر از تخلیه PSV هاPCV ها و BDV ها سایز و طراحی مناسب خطوط تخلیه و خطوط اصلی شبکه را ارائه نماید.

در محيط برنامه Flarenet  برای نمايش مستقيم شبكه لوله از يك نمودار جريان استفاده مي‏شود. در كنار اين نمودار، جداول تكميلي شامل كليه اطلاعات لازم و نتايج محاسبه شده نيز قرار داده شده است.


مزایا و ويژگيها

مهندسین میتوانند از نرم افزار Aspen Flare System Analyzer استفاده کنند تا به صورت دقیق تمام شبکه های مختلف Flare  را در سایت با توجه به Plot Plan  و نقشه جانمایی تجهیزات به منظور انتقال کامل سیال از محل­های تخلیه مدل سازی نمایند.

نرم افزار Flarenet  نمایش بصری و گرافیکی مدلسازی کامل سیستم را در حداقل زمان امکان پذیر می­نماید. همچنین این نرم افزار شامل مزایای ذیل می باشد :

  • رعایت مقررات توصیه شده توسط استانداردPR 521 API
  • بهبود نمایش PFD شبکه ، متغیرهای اصلی فرایند و نمایش فشار، دبی، عدد ماخ و Noise در حاشیه نقشه
  • توانایی وارد کردن اطلاعات جریان به صورت مستقیم از نرم افزار هایی مانند Aspen HYSYS یا Aspen Plus
  • پایگاه داده وسیعی از اتصالات و لوله ها
  • باز بینی مشخصات مهندسی برای تمامی تجهیزات سیستم
  • تایید ساختار شبکه موجود و سایز لوله
  • کاهش هزینه طراحی

 

  Flarenet