آموزش نرم افزار Caesar II


امروزه می توان به جرات نرم افزار Caesar II را یکی از محبوترین نرم افزار های تحلیل تنش در سیستم های Piping دانست.این نرم افزار محصول شرکت COADE می باشد . این شرکت آمریکائی نرم افزار های دیگری نظیر CAD WORX ,PVELIT. TANK,…. را نیز تولید می نماید اما عمده معروفیتش را مدیون نرم افزار Caesar II است.

نرم افزار Caesar II قادر به تحلیل تنش سیستم های لوله کشی است  وقادر ا ست نتایج را با توجه به استانداردی که کاربر انتخاب می نماید بسنجد. محیط مدلسازی این نرم افزار از نسخه 4.5 به بعد تغییرات قابل ملاحظه ای کرده است که کاربر را قادر به مدلسازی سریع و آسان سیستم piping می نماید. کاربر در مدلسازی اولیه قادر به مدلسازی لوله بامواد مختلف در سایز های گوناگون می باشد.
 نرم افزار از یک منبع کامل تکیه گاه بر خوردار است تا  کاربر بتواند  تکیه گاه مورد نظر خود را انتخاب و سیستم لوله کشی را مقید سازد. از قابلیت دیگر این محیط این است که طراح قادر به برسی سیستم مورد نظر در 9 دما و 9 فشار گوناگون است.
همچنین کاربر می تواند یک فشار مجزا برای تست آب (Hydro test ) در محیط مدلسازی وارد نماید. و پارامتر های دیگر همچون ضخامت عایق، خوردگی مجاز و ... را در طراحی مورد توجه قرار دهد.
بعد از انجام مرجله  مدلسازی، کاربر می تواند با استفاده از Error checking   هرگونه اشتباه در تجلیل را برطرف کند


فاز تحلیل
نرم افزار Caesar II قابلیت تحلیل استاتیکی و دینامیکی سیستم لوله کشی را داراست.

تحلیل استاتیکی
تحلیل استاتیکی مهمترین بخش تحلیلی نرم افزار می باشد زیرا به جز مواردی خاص که در بخش تحلیل دینامیکی گفته خواهد شد تحلیل استاتیکی برای تحلیل سیستم لوله کشی صنعتی راه
حل های مناسبی را در اختیار کاربر قرار می دهد.
زمانی که تحلیل استاتیک صورت می پذیرد نرم افزار CAESAR II مانند دیگر نرم افزارهای تحلیلی نیاز به مشخص کردن شرایط تحلیل دارد. کاربر قبل از آغاز تحلیل استاتیکی قادر است که Loade case های مورد نظر خود را برای تحلیل آماده سازد . نرم افزار بعد از انجام عمل Error checking و قبل از انجام عمل تحلیل خود به کاربر Loade case هائی را هم پیشنهاد می دهد.   


کاربر می تواند Loade case هائی را برای وزن سیستم، وزن سیستم لوله کشی با آب ( در حالت Hydrotest ) حالت کاری سیستم ،در شرایط کاری در دماهای مختلف و حالت کاری سیستم تحت دما که به صورت برداری از حالت وزنی سیستم کم شده است و موارد دیگری مانند تحلیل استاتیکی زلزله و تحلیل استاتیکی شیر های اطمینان را مورد تحلیل قراردهد.
بعد از انجام شدن تحلیل استاتیکی توسط نرم افزار کاربر قادر است مقدار جابجائی ،نیروها ،تنش ها و… را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. نرم افزار خروجی های این قسمت را هم بصورت گرافیک و انیمیشن و هم به صورت اعداد و ارقام در اختیار کاربر قار می دهد.

تحلیل دینامیکی
نرم افزار CAESAR II چهار نوع تحلیل مختلف را برای کاربر ارائه می دهد که عبارتند از :
محاسبات فرکانس طبیعی سیستم لوله کشی (Natural frequency calculation )
تحلیل هارمونیک (Harmonic analysis )
تحلیل طیف پاسخ ( Response spectrum analysis )


تحلیل وابسته به زمان ( Time history analysis )
به جز تحلیل نوع اول سایر تحلیل ها خود به شاخه های تحلیلی دیگر تقسیم می شوند. که نرم افزار قادر به تحلیل سیستم لوله کشی تحت این شرایط می باشد.
شرح دوره های آموزش نرم افزار Caesar II

CAESAR

نام دوره :تحلیل تنش با نرم افزار Caesar II

مدت دوره : 25 ساعت

نحوه برگزاری : عادی – فشرده

قابلیت های اکتسابی : آشنایی با انواع تنش ها و نیرو های وارده در لوله کشی و نحوه محاسبات آنها

شرایط لازم جهت شرکت در این دوره : آشنایی کامل با مباحث Supporting  در لوله کشی


Stress Analysis with Caesar II Application Topics

1-piping input with Caesar II

            . data fields

           . plot&3d plot

            . auxiliary data area

           . example

2-error checking , static load case and analysis

            . fatal error dialog

             . building static load cases

            . note dialog

3-static output processor

            . displacements

        . Global element forces

           . Plot

            . restraint summary

             . stresses

4-rotary equipment

           . pump

            . example

5-fix equipment

           . tower

           . clip to tower


نام دوره : آموزش پیشرفته نرم افزار Caesar II

مدت دوره : 24 ساعت

نحوه برگزاری : فشرده

قابلیت های اکتسابی : آشنایی با موارد خاص تحلیل تنش و نحوه مدلسازی و تحلیل آنها

شرایط لازم جهت شرکت در این دوره : گذراندن دوره تحلیل تنش با نرم افزار Caesar II

  1. Earthquake analysis
  2. Wind analysis
  3. Expansion joint
  4. Relifer valve
  5. Air cooler
  6. Evaluate vessel stress
  7. Jacket pipe
  8. Spring support
  9. Underground