- پخش آزمایشی

با خدمتی دیگر در کنار شما عزیزان هستیم ، بزودی منتظر پخش زنده دوره ها و برنامه های آموزشی متنوع از رادیو نوین پارسیان باشید

درحال پخش : دیگ خانه بخار ( دکتر ابراهیمی - مهندس فاضل )     

 

لیست برنامه زمانی پخش زنده دوره ها 

0- موزیک    

1-راهنمای طرح و اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان ( مهندس پوریا ساسانفر )  

2- دیگ خانه بخار ( دکتر ابراهیمی - مهندس فاضل )    

3- آشنایی با دیگ های بخار

4- آشنایی با پمپ های صنعتی

5- آشنایی با مخازن ذخیره   

6- آشنایی با تله های بخار   

7- آشنایی با واحد سرویس های جانبی

8- آشنایی با اجکتورها    

9- آشنایی با راه اندازی و پیش راه اندازی   

10- آشنایی با پمپ ها

11- آشنایی با صنایع پتروشیمی

12- آشنایی با کمپرسورها   

13- آشنایی با توربین های گازی   

14- آشنایی با توربین های بخار

15- آشنایی با برج های خنک کننده

16- آشنایی با شیرهلی صنعتی

17- آشنایی با بویلرها

18- آشنایی با کوره ها

19- آشنایی با مبدل های حرارتی