🌀 نمایی از پروسه تعمیر روتور یک توربین بخار و توضیحاتی در این خصوص
✍️ مهندس هادی دوجهانی

تصویر حاضر مربوط به روتور یک توربین بخار می باشد که دچار تغییر فرم (کمانش) شدیدی شده است و در حال تعمیر به صورت افقی می‌باشد. پروسه تعمیر این روتور فرآیندی بسیار زمان بر ولی موثر می‌باشد که با توجه به ارزش آن به صرفه می‌باشد.

📌 روتور (Rotor) محور اصلی توربین می باشد که اجزاء دوار از جمله پره ها بر روی آن نصب می گردند. روتورهای توربین های بخار در شرایط دمایی بالا و به تبع آن تنش های حرارتی قابل توجه کار می کنند که شرایط مذکور منجر به فراهم شدن شرایط مستعد برای مکانیزم های مختلف تخریب در حین بهره برداری شده و منجر به زوال و افت خواص مکانیکی روتور می گردد.

📌 با توجه به ارزش بالای تجهیزاتی همچون توربین های بخار، به منظور جلوگیری از هرگونه توقف عملیات بهره برداری از آن ها، بهره برداری صحیح، تعمیرات دوره ای و پیشگیرانه و همچنین پایش مستمر وضعیت آن ها میتواند سهم بسزایی در افزایش عمر و کاهش هزینه های بهره برداری و تعمیرات آن ها داشته باشد

 


✔ نوین نفت اولین دانشنامه تخصصی نفت و گاز ✅ مطالب بیشتر در:
📎 https://instagram.com/novin_naft

✅ مباحث فنی با موضوع مشابه در:
📎 https://t.me/joinchat/BXGARz70qtLLTdFjehpLEQ