با سمینار آشنایی با  آیتم های خاص پایپینگ  Special item piping   در خدمت شما هستم.

در ابتدا  سمینار یک تعریف اولیه از اقلام مورد استفاده در پایپینگ و تفاوت های آنها بیان می کنم.

 معمولا اقلام مورد استفاده در پایپینگ به دسته زیر تقسیم بندی میشوند.

1-Bulk Material

2-Special Item

3-Consumables material

Bulk Material

اقلامی می باشند که دارای استاندارد می باشند و در پروژه های  با توجه به نیاز انتخاب می شوند و در PMS پروژه تعریف می شوند.

از مهمترین مثال آنها می توان  به اقلام زیر اشاره کرد

Pipe, fittings(elbow , tee , reducer,olets,….)  ,Valves ,….

Special Item

اقلامی می باشند که دارای استاندارد واحد نیستند و با توجه به نیاز پروژه باید انتخاب شده و برای آنها Data sheet تهیه میشود

از مهمترین موارد  که بیشترین کاربرد را  در پروژه های نفت و گاز دارد به موارد  زیر اشاره کرد.

1-steam trap

2- Strainer

3-Sight Glass

4-Stone Trap

5- Flame arrestor

6-sample cooler

7-hose connection

8- expansion joint

7-insulation kit

8-injection nozzle

Consumables material

اقلام مصرفی در صنعت پایپینگ که برای آنها معمولا specification  تعریف می شود.از مهمترین موارد موجود می توان به موارد زیر می توان اشاره کرد

Painting, coat and rapping, …..

حال که آشنایی اولیه با دسته بندی  اقلام پایپینگ پیدا کردیم  ؛به طور خاص  در مورد اقلام خاص  بحث می کنیم

نکته  کاربردی مهمی که در مورد این اقلام باید دانست این است که در پروژه های صنعتی برای شناسایی راحت تر به آنها TAG Number  اختصاص می دهیم و این Tag number  مختص این Component خاص می باشد

نکته دیگری که درمورد Tag Number باید ذکر کرد که این تگ باید منحصر به فرد باشد.

 

Steam Trap

هدف از کاربرد این قلم جمع آوری کندانس خطوط بخار  می باشد. در سرویس های  utility   مثل خطوط LPS ,MPS ,HPSدر صورتی  کندانس همراه خطوط بخار باشد باعث پدیده های مخربی مثل ضربه قوچ و خوردگی پره های توربین های بخار و.... می شود. جهت جمع آوری کندانس تشکیل شده در خطوط از این قلم استفاده می کنند.

تقسیم بندی متفاوت آن می توان به موارد زیر اشاره نمود

1-termo static trap

2-termo dynamic trap

3-ball-float steam trap

4-INVERTED BUCKET

 

Strainer

هدف از  کاربرد این قلم جمع آوری موارد زاید و اضافی همراه سیال می باشد که ممکن است به تجهیزات فرایندی ما صدمه بزند.

بارزترین کاربرد این قلم در اکثر پروژه های  فرایندی  در ورودی پمپ ها  , یا مبدل ها  حرارتی  که سیال آنها clear  نیست می باشد .

 از مهمترین دسته بندی آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود

1-Y TYPE

2-T TYPE

3-Basket Type

 

Sight Glass

هدف از  کاربرد این قلم مشاهده سیال  در حال  حرکت در لوله توسط  اپراتور  می باشد .

بطور مثال در صنایع غذایی برای اینکه احتمالا فاسد شدن مواد در حین فرایند (تحت شرایط خاص ) موجود می باشد. از این قلم استفاده میشود.که سیال مورد نظر توسط اپراتور مشاهده گردد.

 

Stone Trap

هدف از  کاربرد این  قلم به تله انداختن سنگ و مواد معلق و جامدی می باشد که  همراه با  نفت و گاز از چاه نفت خارج می شود.

بیشترین کاربرد این قلم در تاسیسات سر چاهی می باشد.

 

Flame arrestor

هدف از  کاربرد این  قلم  جلوگیری از باز پخش  و برگشت شعله  داخل خطوط لوله سوخت می باشد.

بطور مثال در کوره ها  برای جلوگیری از برگشت شعله در خط سوخت کوره از این قلم استفاده می شود

 

Sample cooler

در برخی از موارد نیاز هست از سیال پروسسی موجود  در فرایند نمونه گیری شود و مورد آزمایش قرار بگیرد. در صورتی که دمای سیال که مورد  آزمایش قرار می خواهد بگیرد بالا باشد در واقع از یک مبدل حرارتی برای کاهش دمای آن استفاده می گردد.که بطور معمول سیال خنک کننده آب می باشد

 

 

hose connection

در موارد اتصال به خطوط آتش نشانی  و اطفای حریق  مورد استفاده قرار می گیرد و در برخی پروژه های  تهیه این قلم بر عهده بخش پایپینگ قرار میگیرد بطور مثال  برای اتصال پایپینگ به اقلامی نظیر sample bomb  مورد استفاده قرار می گیرد .

 

expansion joint

در مواردی که بخش استرس آنالیز و ساپورتیک پایپینگ  برای  کنترل  افزایش ازیاد طول و  انواع  حرکت لوله  نتواند از روش های معمول  زدن لوپ و انواع ساپورتینگ جهت کنترل آنها استفاده کند از این قلم بهره می گیرد.این قلم  فوق العاده قلم گران قیمتی  بوده وهزینه زیادی را به پروژه وارد می کند و استفاده از آن باید در آخرین انتخاب طراح باشد.

بطور مثال برای تانک های ذخیره بزرگ که احتمال نشست مخزن وجود دارد در ورودی یا خروجی این تانک ها از این قلم استفاده می شود

Insulation kit

در مواردی که بخواهند از اثرات مخرب الکتریکی و گالوانیک میان لوله کشی های زیر زمینی و روی زمینی رخ ندهد از این قلم استفاده می کنند

Injection nozzle

برای تزریق یک سیال در یک سیال فرایندی از این  قلم استفاده میشود.

بطور مثال برای شست و شوی  پره های کمپرسور در برخی فرایند های از تزریق بخار برای شست و شوی  آن در خط فرایندی مورد استفاده واقع می شود