با سلام و عرض شب بخیر به همکاران و دوستان عزیز از امشب بنا داریم سمینارهای رو در این گروه تقدیم شما سروران نماییم و هدف از این برگزاری ها تبادل تخصص و مهارت در حوزه Piping design  می باشد


موضوع سمینار امشب معرفی مراجع در صنعت طراحی Piping است

مهمترین و موثرترین این مراجع که قوانین آنها در پروژه ها حاکم خواهد بود به ترتیب ذبل می باشد

- قوانین دولتی هر کشور

- موارد توافق شده در قرارداد

-کدها و استانداردها

Specification

وهمینطور Instruction , Recomendation practice

بی شک هیچ پروژه ای با نقض قوانین دولتی حاکم در آن کشور امکان گرفتن مجوز های لازم اصولی و یا قطعی را نخواهد داشت

و همه ای ما به اجبار تحت آن ضوابط کارهای طراحی مهندسی را پیش می بریم

به عنوان مثال در کشور امکان گرفتن موافقت اصولی از مراکز ذیصلاح جهت طراحی و ساخت و بهره برداری کارخانه های که محصولات خلاف شرع را تولید می کنند نمی باشد

دومین مرجع که هر مهندس باید قبل از هر قدم کاملا بند بند آن را مطالعه و مطابق آن پیش رود ، مفاد قرارداد با کارفرمای مذکور می باشد

تبیعیت از آنها و انجام مشخصه های معین شده در آن  وظیفه مهندس طراح می باشد

یکی از موارد مهم در همین قراردادها مشخص شدن کد و استانداردهای مورد تایید کارفرما می باشد

روال کار این است که بر اساس نوع کارخانه ، نوع لوله کشی و یا خط لوله معیارهای درجه حرارتی و نوع سرویس ، کدهای طراحی مشخص می شوند

که از آن پس آن کدهای طراحی به عنوان مرجع قانونی رسمیت می پذیرند

کدها: مجموعه ای از قوانین که برای معیارهای طراحی ، نحوه و فواصل مجاز ساخت ، نحوه بازرسی و معیارهای مورد پذیرش و جنس های و همچنین استانداردهای قابل قبول می باشد

از همین تعریف مشخص می شود که کدهای طراحی لوله کشی و یا خط لوله های تحت فشار لازم الاجرا و اجباری می باشند چون مورد نظر کارفرما در قرارداد و پذیرش طرف قرارداد بوده است

و همچنین در کدهای خانواده ANSI   در فصل های مشخصی استانداردهای مورد تایید آن کد لیست شده اند

استانداردهای لوله کشی: به مجوعه از آئین نامه های که مربوط به نخوه ساخت و جنس های مجاز و ابعاد هندسی و بازرسی فقط اقلام لوله کشی Piping components می باشد را گویند

کدهای طراحی  خانواده آمریکای  ANSIکه در ایران به صورت غالب مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از

: جهت طراحی خطوط لوله نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی ASME B31.1

 

ASME B31.3 : جهت طراحی لوله کشی فرایندی

ASME B31.4 : جهت طراحی خطوط لوله انتقال مایعات مختلف از جمله مایعات هیدروکربنی

ASME B31.5 : جهت طراحی خطوط لوله سیتم های تبرید و سردخانه ها

ASME B31.8 : جهت طراحی خطوط لوله انتقال و توزیع سیالات گازی

ASME B31.9 : جهت طراحی لوله کشی سرویسهای مختلف داخل ساختمانها

در حال حاضر

یعنی در نسخه های 2014

َASME B31.11 slurry piping

حذف شده و به داخلASME b31.4

انتقال یافته است

و همچنین استانداردهای مورد تایید این کدها ر در فصل مربوطه مثلادر ASME b31.3 فصل چهارم جدول 326 لیست شده است

نمونه های از این استاندارها به شرح ذیل است

ANSI B 1.1 - Unified Inch Screw Threads

    ANSI / ASME B 1.20.1 - Pipe threads for general purposes

    ANSI / ASME B 16.1 - Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings

    ANSI / ASME B 16.3 - Malleable Iron Threaded Fittings

    ANSI / ASME B 16.4 - Cast Iron Threaded Fittings

    ANSI / ASME B 16.5 - Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings

    ANSI / ASME B 16.9 - Steel Butt Welding Fittings

    ANSI / ASME B 16.10 - Face to Face and End to End dimensions of Valves

    ANSI / ASME B 16.11 - Forged Steel Socket Welding and Threaded fittings

    ANSI B 16.20 - Metallic Gaskets for Pipe Flanges - ring joint, spiral wound

    ANSI / ASME B 16.21 - Non Metallic Gaskets for Pipe Flanges

    ANSI / ASME B 16.25 - Butt Welding Ends

    ANSI / ASME B 16.28 - Short Radius Elbows and Returns

    ANSI / ASME B 16.34 - Steel Valves, Flanged and butt welding ends

    ANSI / ASME B 16.42 - Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings - Class 150# and 300#

    ANSI / ASME B 16.47 - Large Diameter Steel Flanges - NPS - 26" to 60"

    ANSI / ASME B 18.2 1 and 2 - Square and Hexagonal head Bolts and Nuts (Inch and mm)

    ANSI / ASME B 36.10 - Welded and Seamless Wrought Steel Pipes

    ANSI / ASME B 36.19 - Welded and Seamless Austinitic Stainless Steel Pipe

با توجه به اینکه زمان هر سمینار قرار است نیم ساعت باشد قاعدتا این زمان کافی نیست در هفته آتی همین روز و ساعت ادامه سمینار تقدیمتان خواهد شد