از کلاس جا نمونی!

 شروع کلاس حضوری و  آنلاین (پخش زنده) نرم افزار PDMS از شنبه مورخ 25 مرداد 99

(روزهای برگزاری شنبه و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 21 ، مدت دوره 24 ساعت)