از کلاس جا نمونی!

 شروع کلاس حضوری

نرم افزار ( AVEVA E3D (Everything 3D  از مورخ 5 شهریور 99

(روزهای برگزاری از چهارشنبه الی جمعه از ساعت 09 تا 17 ، مدت دوره 20ساعت)