مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی و برون سازمانی): خانم جدی داخلی 104/تماس، واتساپ و تلگرام 09106828674
کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها):خانم باباخانی داخلی 106
کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103
ایمیل : training@novinparsian.ir
تلفن:  02188822225
فکس: 02188821951