🔻 اعلام تخفیفات سال 99 ویژه نفرات ثبت نامی آزاد 🔻

 

🔸 20% تخفیف ثبت نام ترمیک تربیت متخصص (4 دوره و بیشتر)

🔸 15% تخفیف ثبت نام ترمیک تربیت متخصص (3 دوره)

🔸 10% تخفیف دانشجویی با ارائه کارت دانشجویی

🔸 5% تخفیف ثبت نام آنلاین از طریق وب سایت موسسه برای کلیه دوره ها

 

مشاوره و ثبت نام نفرات آزاد: 🔻

مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی-برون سازمانی و آزاد): خانم جدی 104/تماس، واتساپ و تلگرام 09106828674

کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری داخلی 101

ایمیل : training@novinparsian.ir

تلفن:  02188822225