🔻جدول تخفیف دوره های سازمانی و شرکتی🔻

 

Organization Discount Char

مشاوره و ثبت نام نفرات شرکتی: 🔻

مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی و برون سازمانی): خانم جدی 104/تماس، واتساپ و تلگرام 09106828674

کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103

ایمیل : training@novinparsian.ir

تلفن:  02188822225