از کلاس جا نمونی! شروع کلاس عادی رویت مکانیکال از سه شنبه مورخ 29 بهمن 98

(روزهای برگزاری سه شنبه ها از ساعت 17 تا 21 به مدت 40 ساعت)

مشاوره و ثبت نام : 🔻

مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی و برون سازمانی): خانم جدی 104/تماس، واتساپ و تلگرام 09106828674
مدیر داخلی:  آقای محسنی داخلی 111 /  تماس و تلگرام و واتساپ  09127088667
کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها):خانم باباخانی 106
کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103
کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری داخلی 101
ایمیل : training@novinparsian.ir
تلفن:  02188822225