از کلاس جا نمونی!

کلاس های فنی_مهندسی فشرده(سمیناری) مورخ 23 تا 25 بهمن ماه 98 🔻

1- دوره طراحی و مدلسازی با 12.1  PDMS/ مورخ 23 و 24 و  25 بهمن

2- دوره نرم افزار EPLAN/ مورخ 23 و 24 و  25 بهمن

**************

مدیر آموزش و برنامه ریزی(درون سازمانی و برون سازمانی): خانم جدی داخلی 104/تماس، واتساپ و تلگرام 09106828674
مدیر داخلی:     آقای محسنی داخلی 111 /  تماس و تلگرام و واتساپ  09127088667
کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها):خانم باباخانی داخلی 106
کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103
کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری داخلی 101
ایمیل : training@novinparsian.ir
تلفن:  02188822225
فکس: 02188821951