از کلاس جا نمونی! شروع کلاس عادی رویت مکانیکال از سه شنبه مورخ 12 آذر 98

(روزهای برگزاری یکشنبه/ سه شنبه ها از ساعت 17 تا 21 به مدت 40 ساعت)

 

 

مشاوره و ثبت نام : 🔻

مدیر آموزش و برنامه ریزی: خانم جدی داخلی 104 / تماس و تلگرام 09106828674

مدیر داخلی: آقای محسنی داخلی 111 / تماس و تلگرام و واتساپ 09127088667

کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها): خانم باباخانی 102و 106

کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی 103

کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری 101 

ایمیل : training@novinparsian.ir

تلفن:  02188822225

فکس: 02188821951