از کلاس جا نمونی!

کلاس های فنی_مهندسی فشرده(سمیناری) مورخ 13 تا 15 آذر 98 🔻

1- دوره PDMS 12.1 تكميلی( Design, Draft) / مورخ 14 و 15 آذر

2- محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet / مورخ 13 و 14 و 15 آذر

3- شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS مقدماتی / مورخ 13 و 14 و 15 آذر

4- دوره Primavera (p6) / مورخ 13 و 14 و 15 آذر

5- مدلسازی و طراحی CATIA I / مورخ 13 و 14 و 15 آذر

6- کارگاه عملی مونتاژ تابلو برق (از صفر تا ۱۰۰) / مورخ 14 و 15 آذر

7- بازرسی جوش / مورخ 14 و 15 آذر 

**************

مدیر آموزش و برنامه ریزی: خانم جدی داخلی 104 / تماس و تلگرام 09106828674

مدیر داخلی:  آقای محسنی داخلی 111 / تماس و تلگرام و واتساپ 09127088667

کارشناس آموزش سازمانی(اعزام مدرس به محل سازمانها): خانم باباخانی داخلی 102 و 106

کارشناس آموزش نفرات سازمانی: خانم محمودحسینی داخلی 103

کارشناس آموزش نفرات آزاد: خانم ذاکری داخلی 101 

ایمیل : training@novinparsian.ir

تلفن:  02188822225

فکس: 02188821951