برنامه دوره های آذر ماه 1398 نوین پارسیان

                                                                       نام دوره     

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزها و ساعات برگزاری

        دپارتمان      

تربیت متخصص Piping

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

(نفت، گاز و پتروشیمی) Piping Design

طراحی تخصصی  PIPING( انتخاب جنس مواد، طراحی Piping و Support)/ به همراه کتاب

09/21

عادی: 72

عادی:8500000

عادی: پنجشنبه و جمعه ها ساعت :17-09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

09/28*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

طراحی و مدلسازی با 12.1  PDMS

15/09

09/27*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:7500000

فشرده: 7000000

عادی: جمعه ها ساعت :-1409

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحليل تنش با CAESAR II /  به همراه کتاب

 09/16

09/06*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 7000000

عادی: شنبه و دوشنبه ها ساعت: 21-17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMS 12.1 تكميلی Design, Draft))

21*-09/14*/09

فشرده: 16

فشرده: 7000000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

Piping Design Workshop

09/28*

فشرده: 16

فشرده: 5800000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-90

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

* 13/09

فشرده: 24

فشرده: 7500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارگاه پروژه محور نرم افزارAutocad plant 3 D

09/27*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 تعمیر و نگهداری شیرآلات صنعتی

09/21*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

                                  تربیت متخصص خطوط انتقال

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

تربیت متخصص طراحی فرآیندهای شیمیاییDesign  Process

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

Process Design

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

25/09

09/20*

عادی: 24

فشرده: 24

عادی:7200000

فشرده:6800000

عادی: دوشنبه ها ساعت:30/20- 30/17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

09/06*

فشرده: 24

فشرده: 7200000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS مقدماتی

09/13*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی فرایندها با نرم افزار Pro II

 09/27*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرایند باAspen Plus  پیشرفته

09/20*

 فشرده: 24

 فشرده: 7200000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آشنایی با نرم افزار  MATLAB

09/20*

فشرده: 24

فشرده :6500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کاربرد نرم افزارMATLAB  در مهندسی شیمی و نفت

09/27*

فشرده: 24

فشرده : 6500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار pipe phase

09/21*

فشرده: 16

فشرده :6500000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار Aspen Flare-Net

09/28*

فشرده: 24

فشرده:8000000

*پنجشنبه/جمعه و جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تجهیزات ثابت

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

FIX Equipment Design

طراحي مخازن تحت فشار با  PVEliteو کد ASME Sec.VIII Div I

09/13*

فشرده: 24   

فشرده: 7500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

09/20*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650و نرم افزار  Tank

09/25

09/27*

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 7800000

فشرده: 7500000

عادی: دوشنبه ها ساعت:21-17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

09/20*

فشرده: 24

فشرده: 6800000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تجهیزات دوار

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

Rotary Equipment

تعمیر، کاربرد و نگهداری پمپ

09/28*

فشرده: 16

فشرده: 7000000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

09/14*

فشرده: 16

فشرده: 7000000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

کاربرد، نگهداری و تعمیر کمپرسورها

09/21*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

شناخت و مبانی توربین گازی

09/27*

فشرده: 24

فشرده: 8500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت :17-09

تربیت کارشناس صنایع و برنامه ریزی و کنترل پروژه

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

صنایع و مدیریت پروژه

MSP(Microsoft Project)

09/20*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Primavera (p6)

09/09

09/13*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:7500000

فشرده:6500000

عادی: روزهای زوج ساعت:21-17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی پروژه های EPC

09/20*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار COMFAR III

09/27*

فشرده: 24

فشرده: 6800000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

09/12

09/20*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده:6800000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ها ساعت: 21-17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و  طراحی CATIA I

09/13*

فشرده: 24

فشرده:6800000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AUTO CAD 2D

09/21

 

09/27*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 6500000

فشرده:5500000

عادی: پنجشنبه ها ساعت: 13-09

عادی: جمعه ها ساعت: 13-09

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AUTO CAD 3D

09/13*

عادی: 20

فشرده:  20

عادی: 6000000

فشرده:5500000

عادی: پنجشنبه ها ساعت: 17-09

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS Workbench 2

10/12*-09/06*

فشرده: 24

فشرده: 6800000

*چهارشنبه و پنجشنبه ها ساعت: 17-09

ABAQUS I

09/20*

فشرده : 24

فشرده :6500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS FLUENT 1

09/27*

فشرده : 24

فشرده :7000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

هیدرولیک مقدماتی

09/21*