برنامه دوره های آبان ماه 1398 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزها و ساعات برگزاری

 

دپارتمان

تربیت متخصص Piping

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(نفت، گاز و پتروشیمی) Piping Design

طراحی  Pipingپیشرفته

08/23*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه و جمعه ساعت: 17-90

طراحی و مدلسازی با 12.1  PDMS

08/22*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:7500000

فشرده: 7000000

عادی: جمعه ها ساعت :-1409

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحليل تنش با CAESAR II /  به همراه کتاب

08/11

08/29*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 7000000

عادی: شنبه و دوشنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Piping Design Workshop

08/09*

فشرده: 16

فشرده: 5800000

* پنج شنبه و جمعه ساعت: 17-90

PDMS پیشرفته ( (Catalogue PDMS, Admin PDMS

09/06*

فشرده: 24

فشرده: 7700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارگاه پروژه محور نرم افزارAutocad plant 3 D

08/22*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME B31.3كد طراحی

08/16*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنج شنبه و  جمعه ساعت: 17-09

 تعمیر و نگهداری شیرآلات صنعتی

08/30*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنج شنبه و  جمعه ساعت: 17-09

                                  تربیت متخصص در خطوط انتقال

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

اصول و مبانی اجرای خطوط انتقال (Pipe line)

22*/08

فشرده: 16

فشرده: 6200000

چهارشنبه 17-21 و پنج شنبه 14-18 و جمعه 9-17

تربیت متخصص طراحی فرآیندهای شیمیاییDesign  Process

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process Design

 

 

 

طراحی PFD, P&ID و  بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

27/08

 

عادی: 24

فشرده: 24

عادی:7200000

فشرده:6800000

عادی: دوشنبه ها ساعت:30/20- 30/17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی (برای تهیه دیتاشیت)

08/12

 

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 6800000

عادی: یکشنبه ها ساعت: 21- 17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys

08/21

08/22*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده:6800000

عادی: سه شنبه ها ساعت: 21 - 17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی فرایندها با نرم افزار Pro II

08/13

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 7000000

عادی: دوشنبه ها ساعت : 21- 17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرایند باAspen Plus  پیشرفته


08/08*

عادی: 24
 فشرده: 24

عادی:7500000
 فشرده: 7200000

عادی: شنبه ها ساعت: 21-17
* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آشنایی با نرم افزار  MATLAB

08/22*

فشرده: 24

فشرده :6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

08/22*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 8500000

فشرده:8000000

عادی: سه شنبه ها ساعت:21-17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

کاربرد نرم افزارMATLAB  در مهندسی شیمی و نفت

*29/08

فشرده: 24

فشرده : 6500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار pipe phase

08/23*

فشرده: 16

فشرده :6500000

* پنج شنبه و  جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تجهیزات ثابت

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIX Equipment Design

طراحي مخازن تحت فشار با  PVEliteو کد ASME Sec.VIII Div I

08/22*

عادی: 32

فشرده: 24   

عادی: 7850000

فشرده: 7500000

عادی: سه شنبه ها ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مبدل های حرارتی با Aspen Bjac & HTRI 

08/29*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API 650و  نرم افزار  Tank

08/13

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 7800000

فشرده: 7500000

عادی: دوشنبه ها ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش نرم افزار  AME TANKبرای طراحی مخازن ذخیره

08/22*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

08/19

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 6800000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تجهیزات دوار

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

Rotary Equipment

انتخاب و محاسبات پمپ ها (مقدماتی)

08/22*

فشرده: 24

فشرده: 8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تعمیر، کاربرد و  نگهداری پمپ

08/30*

فشرده: 16

فشرده: 7000000

* چهارشنبه و پنجشنبه ساعت: 17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

08/23*

فشرده: 16

فشرده: 7000000

* پنج شنبه و  جمعه ساعت: 17-09

تربیت کارشناس صنایع و برنامه ریزی و کنترل پروژه

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صنایع و مدیریت پروژه

MSP(Microsoft Project) ورژن 2019

08/22*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Primavera (p6)

08/18

 

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:7500000

فشرده:6500000

عادی: شنبه، دوشنبه، جهارشنبه ها ساعت:21-17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6th Edition 

08/29*

فشرده: 24

فشرده:7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل

08/30*

فشرده: 16  

فشرده: 3800000

* پنج شنبه و  جمعه ساعت: 17-09

ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار COMFAR III

08/22*

فشرده: 24

فشرده: 6800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

08/12

08/22*

عادی: 32

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده:6800000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و  طراحی CATIA I

08/29*

فشرده: 24

فشرده:6800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AUTO CAD 2D

08/10

08/22*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 6500000

فشرده:5500000

عادی: جمعه ها ساعت: 13-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS Workbench 1

08/22*

فشرده: 24

فشرده :6500000

* چهارشنبه و پنجشنبه ها ساعت: 17-09

ANSYS Workbench 2

08/30*

فشرده: 24

فشرده: 6800000

* چهارشنبه و پنجشنبه ها ساعت: 17-09

ABAQUS I

08/29*

فشرده : 24

فشرده :6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تاسیسات و تهویه مطبوع

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی (با تخفیف ویژه) برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسیسات و تهویه مطبوع

 

                                                                                                                                                                                                                               (طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان و موتورخانه تاسیسات مکانیکی و محاسبات کلیه اجرای و هوشمندسازی موتورخانه ها) با کتاب

08/08

08/22*

عادی: 70

فشرده: 24

عادی: 9500000

فشرده: 6500000

عادی: چهارشنبه ها ساعت: 21:00-17:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آمادگی آزمون نظام مهندسی (تاسیسات مکانیکی)

08/23

عادی: 90

عادی:12000000  

عادی: پنجشنبه ها از ساعت 15 الی 20

و جمعه