برنامه دوره های مهر ماه 1398 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزها و ساعات برگزاری

دپارتمان

تربیت متخصص Piping

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد. 

 

 

 

(نفت، گاز و پتروشیمی) Piping Design

تحليل تنش با CAESAR II /  به همراه کتاب

 07/20

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 7000000

عادی: شنبه و دوشنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMS 12.1 تكميلی Design, Draft))

18*/07

فشرده: 16

فشرده : 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

07/03*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

07/10*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

                                  تربیت متخصص در خطوط انتقال

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

 

 

 

 

 

تربیت متخصص Process

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

Process Design

طراحی PFD, P&ID و  بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

07/17*

عادی: 24

فشرده: 24

عادی:7200000

فشرده:6800000

عادی: دوشنبه ها ساعت:30/20- 30/17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی فرایندها با نرم افزار Pro II

07/29

 

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده: 7000000

عادی: دوشنبه ها ساعت : 21- 17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرایند باAspen Plus  پیشرفته


 
07/10*

عادی: 24
 فشرده: 24

عادی:7500000
 فشرده: 7200000

عادی: شنبه ها ساعت: 21-17
* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی Aspen HYSYS Dynamic

07/04*

فشرده: 16

فشرده :6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار Aspen Flare-Net

07/11*

فشرده: 24

فشرده:8000000

*پنجشنبه و جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تجهیزات ثابت

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد


 

 

 

 

FIX Equipment Design

طراحي مخازن تحت فشار  با  PVEliteو کد ASME Sec.VIII Div I

07/23

 

عادی: 32

فشرده: 24   

عادی: 7850000

فشرده: 7500000

عادی: سه شنبه ها ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API 650و نرم افزار  Tank

07/30

 

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 7800000

فشرده: 7500000

عادی: سه شنبه ها ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تجهیزات دوار

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

Rotary Equipment

محاسبات و انتخاب پیشرفته پمپ های سانتریفیوژ

07/25*

فشرده: 16

فشرده: 7000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت کارشناس حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد
 

 

 

 

 

صنایع و مدیریت پروژه

Primavera (p6)

07/13

07/12*

 

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:7500000

فشرده:6500000

عادی: شنبه، دوشنبه، جهارشنبه ها ساعت:21-17

*جمعه ها ساعت: 17-09

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6th Edition 

07/10*

فشرده: 24

فشرده:7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار COMFAR III

07/24*

فشرده: 24

فشرده: 6800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد


 

 

 

 
مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

07/07

 

عادی: 32

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده:6800000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AUTO CAD 3D

07/11

 

عادی: 20

فشرده:  20

عادی: 6000000

فشرده:5500000

عادی: پنجشنبه ها ساعت: 17-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

INVENTOR مقدماتی

07/12

07/10*

عادی: 40

فشرده: 24

فشرده:8500000

عادی: 8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عادی: پنج شنبه ها ساعت: 13-09

ABAQUS I

07/24*

فشرده : 24

فشرده :6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS FLUENT 1

07/17*

فشرده : 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تاسیسات و تهویه مطبوع

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد 

 

 

 

تاسیسات و تهویه مطبوع

 

طراحی HVAC I (طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان و موتورخانه تاسیسات مکانیکی و محاسبات کلیه اجرای و هوشمندسازی موتورخانه ها)  با کتاب

07/24*

عادی: 70

فشرده: 24

عادی: 9500000

فشرده: 6500000

عادی: چهارشنبه ها ساعت: 21:00-17:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش نرم افزار Carrier

07/17*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6850000 فشرده: 6500000

عادی: یکشنبه ها ساعت: 21:00-17:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص تاسیسات الکتریکی پلنت های صنعتی و ساختمانی

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد


 

 

 

 

برق

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی برق ( طراحی و نظارت)

07/12*

فشرده: 8

فشرده:1900000

* پنجشنبه ساعت: 17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی جریان ضعیف

07/11*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

طراحی پست های فشار قوی ( HV&LV)

07/25*

فشرده : 32

فشرده: 85000000

عادی: پنجشنبه و جمعه ها ساعت: 17-09

تربیت متخصص ابزار دقیق

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد 


ابزار دقیق

تئوری طراحی ابزار دقيق I

07/15
07/24*

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 7000000  

فشرده: 6850000

عادی: دوشنبه ها ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PLC 2 (‍S7-300/400 )

07/10*

فشرده: 24

فشرده:6800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد


 

 

عمران

 

طراحی سازه با نرم افزارهای ETABS و SAFE (مقدماتی)

07/17*

فشرده: 24

فشرده: 8700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

07/25*

فشرده: 16

فشرده :7000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

مهندسی خوردگی، مهندسی جوشکاری، مهندسی ریخته گری

دوره های عمومی مهندسی متالورژی

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز  برگزار میگردد

(جهت اطلاع از شهریه و تاریخ برگزاری با آموزش تماس حاصل فرمایید)

 

جوش، مواد و متالورژی

مبانی خوردگی-  مبانی و اصول بازرسی خوردگی- حفاظت کاتدی سطح 1-  حفاظت کاتدی سطح 2- اصول و مبانی توپک رانی هوشمند- بازرسی سندبلاست، رنگ و پوششهای صنعتی (کاربردی)

 

اصول و مبانی تهیه PQR و WPS-  اصول طراحی جوشکاری-  بازرسی اسکلت های فولادی مطابق باAWSD1.1- بازرسی سازه های آلومینیومی مطابق با  AWSD1.2-  بازرسی مخازن تحت فشار-  بازرسی مخازن ذخیره- بازرسی خطوط لوله- بازرسی لوله کشی صنعتی-  بازرسی چشمی- بازرسی مایعات نافذ-  بازرسی فراصوتی- بازرسی ذرات مغناطیس- بازرسی ترموگرافی

اصول و مبانی ریخته گری- اصول و مبانی طراحی و ساخت مدل ریخته گری- اصول و مبانی ریخته گری آلومینیوم- بازرسی قطعات ریخته گری

اصول انتخاب مواد فولادی-  اصول انتخاب مواد غیر آهنی- کلید فولاد- کلید فلزات رنگین-  اصول و مبانی عملیات حراتی- عملیات حرارتی فلزات آهنی- عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم- عملیات حرارتی فلزات غیرآهنی- اصول و مبانی آنالیز مواد- اصول و مبانی متالوگرافی- بازرسی فنی کالا