برنامه دوره های شهریور ماه 1398 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزها و ساعات برگزاری

دپارتمان

ترمیک تربیت متخصص Piping

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piping Design

طراحی تخصصی  PIPING( انتخاب جنس مواد، طراحی Piping و Support)/ به همراه کتاب

06/14

عادی: 72

عادی: 8000000

عادی: پنج شنبه و جمعه ها ساعت :17-09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

06/21*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحليل تنش با CAESAR II /  به همراه کتاب

06/13*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 6500000

فشرده: 6200000

عادی: شنبه و دوشنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

                                  تربیت متخصص در خطوط انتقال

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد.

طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4,8

06/20*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

  ASME B31.4, B31.8 طراحی خطوط لوله گاز و نفت بر اساس   

06/28*

فشرده:16

فشرده: 6500000

*پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص Process

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process Design

طراحی PFD, P&ID و  بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

04/06

 

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:6500000

فشرده:6200000

عادی: دوشنبه ها ساعت:30/20- 30/17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی (برای تهیه دیتاشیت)

06/25

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6500000

فشرده: 6200000

عادی: دوشنبه ها ساعت: 21- 17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

06/06*

عادی: 34

فشرده: 24

عادی: 7800000

فشرده:7200000

عادی: سه شنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS مقدماتی

06/13*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:7500000

فشرده: 7000000

عادی: شنبه ها ساعت :21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipesim

06/27*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

06/13*

عادی: 32

فشرده: 24

عادی: 8500000

فشرده:8000000

عادی: سه شنبه ها ساعت:21-17

*چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی Aspen HYSYS Dynamic

06/21*

فشرده: 16

فشرده :6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تجهیزات ثابت

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

FIX Equipment Design

طراحي مخازن تحت فشار  با  PVEliteو کد ASME Sec.VIII Div I

06/27*

عادی: 32

فشرده:24

عادی: 7850000

فشرده: 7500000

عادی: سه شنبه ها ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تجهیزات دوار

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

Rotary Equipment

طراحی، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

06/14*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت کارشناس حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

صنایع و مدیریت پروژه

Primavera (p6)

06/13*-06/09

عادی: 35

فشرده: 24

عادی:7000000

فشرده:6000000

عادی: شنبه، دوشنبه ها ساعت::3020-:3017

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6th Edition 

06/27*

فشرده: 24

فشرده:7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل

06/28*

فشرده:16

فشرده: 3500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدیریت هزینه پروژه، جریان نقدینگی و ارزش کسب شده

06/13*

فشرده:16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار COMFAR III

06/27*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

06/17

عادی: 40

فشرده: 24

عادی: 7200000

فشرده:6500000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

06/13*-06/08

عادی: 40

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده:6800000

عادی: جمعه ها ساعت:14-08

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و  طراحی CATIA I

06/27*

عادی: 40

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده:6500000

عادی: جمعه ها ساعت:13-08

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AUTO CAD 2D

06/22

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 5500000

فشرده:5200000

عادی: جمعه ها ساعت: 17-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AUTO CAD 3D

06/13*

فشرده: 20

فشرده:5000000

عادی: جمعه ها ساعت: 17-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS FLUENT 1

06/27*

فشرده : 24

فشرده :6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تاسیسات و تهویه مطبوع

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

تاسیسات و تهویه مطبوع

 

طراحی HVAC III (طراحی سیستم های آب و فاضلاب، سیستم های آتش نشانی و اسپرینکلرها و طراحی کامل سیستم های سونا، استخر و جکوزی، گازرسانی و طراحی ساختمانهای بلند مرتبه+ نرم افزار Pipenet وRevit mep  مکانیکال)-  در حال برگزاری  با کتاب

06/01

عادی: 120

عادی: 14000000

عادی: جمعه ها ساعت30 :13-08:30

Revit Mep (Work shop)   

06/17

عادی : 16

عادی:5000000

یکشنبه ها: ساعت 21-17

تربیت متخصص تاسیسات الکتریکی پلنت های صنعتی و ساختمانی

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

برق

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

06/03

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 7000000

فشرده: 6500000

عادی: یکشنبه ها ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزارETAP

06/20*

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

06/23
06/27*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 7000000

فشرده:6500000

عادی: شنبه ها ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ارتینگ ابزار دقیق

06/14*

فشرده: 16

فشرده: 6800000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی روشنایی با نرم افزار  Dialux

06/28*

فشرده: 16

فشرده:6000000

*چهارشنبه الی پنج شنبه ساعت:17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان (منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95)

06/13*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تربیت متخصص ابزار دقیق

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار دقیق

تئوری طراحی ابزار دقيق I

06/26

عادی: 24

 

عادی: 6850000   

 

عادی: سه شنبه ها ساعت:21:00-17:00

 

تئوری طراحی ابزار دقیق II  

06/27*

فشرده: 24

فشرده: 6700000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

PLC 1 (S7-300/400 )

06/06*

فشرده: 24

فشرده:6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

PLC 2 (S7-300/400 )

06/27*

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

عمران

 

تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی با نرم افزار SAP2000  (پیشرفته)

06/27*

فشرده: 20

فشرده: 8700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بخش مهندسی خوردگی،  بخش مهندسی جوشکاری،  بخش مهندسی ریخته گری،  بخش دوره های عمومی مهندسی متالورژی

تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار میگردد

 

 

 

 

جوش، مواد و متالورژی

مبانی خوردگی-  مبانی و اصول بازرسی خوردگی- حفاظت کاتدی سطح 1- حفاظت کاتدی سطح 2- اصول و مبانی توپک رانی هوشمند

اصول و مبانی تهیه PQR و WPS- اصول طراحی جوشکاری - بازرسی اسکلت های فولادی مطابق باAWSD1.1- بازرسی سازه های آلومینیومی مطابق با  AWSD1.2- بازرسی مخازن تحت فشار - بازرسی مخازن ذخیره-بازرسی خطوط لوله- بازرسی لوله کشی صنعتی- بازرسی چشمی- بازرسی مایعات نافذ- بازرسی فراصوتی- بازرسی ذرات مغناطیس- بازرسی ترموگرافی

اصول و مبانی ریخته گری- اصول و مبانی طراحی و ساخت مدل ریخته گری- اصول و مبانی ریخته گری آلومینیوم- بازرسی قطعات ریخته گری

اصول انتخاب مواد فولادی-  اصول انتخاب مواد غیر آهنی- کلید فولاد- کلید فلزات رنگین-  اصول و مبانی عملیات حراتی- عملیات حرارتی فلزات آهنی- عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم- عملیات حرارتی فلزات غیرآهنی- اصول و مبانی آنالیز مواد- اصول و مبانی متالوگرافی