برنامه دوره های نیمه دوم اردیبهشت ماه 1398 نوین پارسیان

 

نام دوره

تاریخ شروع

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

ترمیک تربیت متخصص Piping

98/02/28

154

27000000

جهت اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید

Piping Design

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

28/02

عادی :24

عادی: 6000000

عادی: شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

طراحی تخصصیPIPING

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

02/26

عادی: 72

عادی: 8000000

به همراه کتاب

عادی: پنج شنبه و جمعه ساعت :17-09

طراحی  Piping پیشرفته

02/26*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-90

طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

27/02-02/18*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6500000

فشرده: 6200000

عادی: جمعه

ساعت :14-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

19/02

عادی : 24

 

عادی:7500000

 

عادی: پنج شنبه  ساعت :14-09

 

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

02/26*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

02/25*-02/14

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6500000

فشرده: 6200000

عادی: شنبه ساعت : 21- 17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت : 17-09

Process Design

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

Aspen HYSYS Dynamic

02/26*

فشرده: 16

فشرده :6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تجهیزات ثابت

98/02/18

113

28000000

جهت اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید

FIX Equipment Design

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

و کد ASME Sec.VIII Div I

02/18*

 

فشرده:24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

02/25*

فشرده:24

فشرده: 7000000

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AirCooled Heat Exchangers Design Approach

02/25*

فشرده :24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تجهیزات دوار

98/02/24

60

19500000

جهت اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید

Rotary Equipment

انتخاب و محاسبات پمپ ها ( مقدماتی )

02/21

عادی: 20

 

عادی: 7000000

 

عادی: شنبه ،دوشنبه ساعت :21-17

 

کاربرد نگهداری و تعمیرکمپرسورها

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

02/31

عادی: 16

 

عادی: 6500000

 

عادی: یکشنبه و سه شنبه ساعت :21-17

 

نحوه شفاف سازی فنی ، آنالیز و ارزیابی فنی سازندگان پمپ های سانتریفیوژ

02/26*

فشرده: 16

فشرده: 6700000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص صنایع و مدیریت

98/02/17

84

19900000

جهت اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید

صنایع و مدیریت

Primavera(p6)

02/17

عادی: 30

 

عادی:6200000

 

عادی:یکشنبه سه شنبه ساعت::3020-:3017

 

MSP(Microsoft Project)

02/18*-02/31

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6200000

فشرده: 6000000

عادی: یکشنبه سه شنبه ساعت:20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سایت بدون یک خط کد نویسی (Word press)

02/26*

فشرده:10

فشرده: 1500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 14-09

COMFAR III

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارگاه جامع کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

02/26*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی پروژه های EPC

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارگاه مدیریت و اجرای پروژه های EPC

02/18*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6th Edition

02/25*-02/31

عادی: 40

فشرده: 24

عادی: 8700000

فشرده:7500000

عادی: سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارگاه تدوین دستور العمل های اجرائی مدیریت پروژه

02/26*

فشرده:8

فشرده:3500000

* پنج شنبه ساعت: 17-09

کارگاه گزارش نویسی حرفه ای پروژه

02/27*

فشرده:8

فشرده:3500000

* پنج شنبه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

02/25*

فشرده: 24

فشرده:6800000

* چهارشنبه  الی جمعه  ساعت: 17-09

مکا نیک

مدلسازی و طراحی CATIA I

02/20

عادی: 40

عادی :7500000

عادی: جمعه  ساعت:13-08

AUTO CAD 2D

02/19

عادی: 30

 

عادی: 5500000

 

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09

 

INVENTOR مقدماتی

02/26

عادی: 30

عادی:8500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :13-09

ANSYS Workbench 1

02/28

عادی: 40

 

عادی: 7500000

 

عادی: شنبه, چهارشنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ABAQUS I

02/25*-02/18

عادی: 30

فشرده :24

عادی: 7000000

فشرده :6500000

عادی: دوشنبه و چهارشنبه  ساعت: 21-18

* چهار شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

عملیات حرارتی کاربردی فولادهای صنعتی

24/02

عادی: 32

عادی: 7500000

عادی:یکشنبه ، سه شنبه ساعت: 21-17

ANSYS FLUENT 1

02/25*

فشرده :24

فشرده :6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تاسیسات و تهویه مطبوع

98/02/18

315

35500000

جهت اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید

تا سیسات و تهویه مطبوع

 

طراحی HVAC I

)طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان و موتور خانه تاسیسات مکانیکی و محاسبات کلیه اجرای و هوشمندسازی موتورخانه ها)

02/18*-02/18

عادی: 70

فشرده: 24

عادی: 7500000

فشرده :6000000

عادی: چهارشنبه ساعت: 21:00-17:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Navisworks

02/25*

عادی : 24

فشرده :7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

02/25*-02/30

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 7000000

فشرده:6500000

عادی دوشنبه ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برق قدرت

ارتینگ ابزار دقیق

02/26*

فشرده: 16

فشرده: 6800000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

نرم افزار EPLAN

02/14

عادی: 24

فشرده:6500000

* شنبه و دوشنبه  ساعت: 19-16

آموزش هوشمند سازی ساختمان (smart home)

02/25*

فشرده: 20

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

باتری شارژر و UPS

ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

02/25*

فشرده: 24

فشرده:7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تدوین و ارتقا پلن کسب و کار تولید تابلو برق در ایران (برای نخستین بار در کشور)

02/25*

فشرده:24

فشرده:7000000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95)

02/25*

فشرده: 16

فشرده:6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آشنایی با ترانسفورماتور قدرت ، کمکی و زمین

02/26*

فشرده: 18

فشرده:6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 18-09

تئوری طراحی ابزار دقيق I

02/25*-02/23

عادی: 24

فشرده: 24

عادی:6850000

فشرده: 6850000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21:00-17:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ابزار دقیق

DCS YOKOGAWA CS3000 - Fundamental

02/26

عادی :24

عادی : 8000000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13:00-09:00

تهیه مدارک مهندسی

02/19

عادی: 32

 

عادی:7500000

 

عادی: پنج شنبه  ساعت:12:00-08:00

 

PLC  LOGO

02/25*

فشرده:24

فشرده:6000000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

(S7-300/400 ) PLC 1

02/18*

فشرده:24

فشرده:6200000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

طراحی سازه با نرم افزار  های ETABS و SAFE(مقدماتی)

25/02*

فشرده: 25

فشرده: 8700000

* چهار شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

 

طراحی سازه با نرم افزارهای SAP2000 و SAFE (مقدماتی)

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 8700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی وغیر خطی با نرم افزار SAP2000 (پیشرفته)

02/25*

فشرده: 20

فشرده: 8700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بخش مهندسی خوردگی

 

 

 

 

مواد و متالورژی

اصول و مبانی توپک رانی هوشمند

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 8800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بخش مهندسی جوشکاری

 

 

 

 

اصول طراحی جوشکاری

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 8800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بازرسی لوله کشی صنعتی

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 8800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بازرسی مایعات نافذ

02/18*

فشرده: 24

فشرده: 8800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بخش دوره های عمومی مهندسی متالورژی

 

 

 

 

اصول و مبانی متالوگرافی

02/25*

فشرده: 24

فشرده: 8800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با 20 سال فعالیت در زمینه ی برگزاری دوره های فنی، مهندسی و مدیریتی به صورت نفر دوره و اعزام مدرس به سازمان ها و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت علوم تحقیقات فناوری، آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره می باشد.

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):  در این دوره فایل ها، جزوات، فیلم های آموزشی و سایر موارد آموزشی مورد نیاز این دوره به طور رایگان در اختیار هنرجویان محترم قرار خواهد گرفت، ضمنا در صورت وجود نرم افزار، نرم افزار این دوره آموزشی نیز به طور رایگان در اختیار همه فراگیران قرار خواهد گرفت.

امکانات رفاهی: وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)، اسکان دانشپذیر (هزینه ی جداگانه)، صرف نهار ( دوره های سازمانی)

      دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی و معرفینامه از دانشگاه قبل از شروع دوره، از تخفیف ویژه 10 درصدي و یا شرایط ویژه درپرداخت برخوردار خواهند بود.

      هزینه کلیه دوره هاي فوق با احتساب صدور گواهینامه ، پذیرایی ، ناهار ( دوره های سازمانی ) ،  جزوات آموزشی ، نوشت افزار ولوازم کمک آموزشی محاسبه گردیده است .

      گواهینامه متخصص به همراه ریز نمرات دو زبانه و معرفی دارندگان گواهینامه متخصص به بازار کار

       برگزاري کلیه دوره ها بنا به درخواست، در محل شرکتهاي متقاضی در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.

      20% تخفیف ثبت نام پودمانی ، استفاده از سمینارهای رایگان و  5% تخفیف ثبت نام آنلاین از طریق وب سایت موسسه برای کلیه دوره ها

      12% تخفیف بالای 3 دوره ثبت نامی

      30% تخفیف برای دومین بار ثبت نامی

      بیمه تضمین یادگیری در دوره های تربیت متخصص

     برگزاری تمامی دوره ها بصورت آنلاین ( پخش زنده )