برنامه دوره های نیمه اول اردیبهشت ماه 1398 نوین پارسیان

 

نام دوره

تاریخ شروع مدت(ساعت) شهريه (ريال) روزهای برگزاری دپارتمان
Piping Design Workshop 02/05* فشرده: 16 فشرده: 5800000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-90 Piping Design
طراحی  Piping پیشرفته 02/12* فشرده: 16 فشرده: 6000000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-90
زبان تخصصی مهندسی 02/05* فشرده: 16 فشرده: 6000000 *پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09
طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS 02/18* فشرده: 24 فشرده: 6200000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet  02/05       عادی : 24 عادی:7500000 عادی: پنج شنبه  ساعت :14-09
کارشناس دفترفنی اجرا (Piping , Support) 02/11* فشرده: 24 فشرده: 6500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی(برای تهیه دیتا شیت)  02/07   عادی: 30 عادی: 6500000 عادی: شنبه ساعت : 21- 17
شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys 02/11* فشرده: 24 فشرده: 6200000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite و کد ASME Sec.VIII Div I 02/04* فشرده:24 فشرده: 7000000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09 FIX Equipment Design
تعمیر کاربرد و نگهداری پمپ 02/11* فشرده: 24 فشرده: 7000000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
شناخت و مبانی توربین گازی 02/11* فشرده: 24 فشرده: 7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت :17-09
Primavera(p6)  02/17  عادی: 30 عادی:6200000 عادی:یکشنبه سه شنبه ساعت::3020-:3017 صنایع و مدیریت
MSP(Microsoft Project) 02/04* فشرده: 24 فشرده: 6000000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل 02/12* فشرده:16 فشرده: 6000000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09
COMFAR III 02/04* فشرده: 24 فشرده: 6500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
Cost Control 02/12* فشرده:16 فشرده: 6500000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09
برنامه ریزی و کنترل مهندسی پروژه ها  02/11* فشرده: 24 فشرده: 7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی پروژه های EPC 02/04* فشرده: 24 فشرده: 7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
کارگاه مدیریت و اجرای پروژه های EPC 02/18* فشرده: 24 فشرده: 7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
کارگاه گزارش نویسی حرفه ای پروژه 02/05* فشرده:8 فشرده:3500000 * پنج شنبه ساعت: 17-09
برنامه ریزی و کنترل ساخت و اجرای پروژه ها 02/05* فشرده:16 فشرده: 6500000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09
کارگاه مدیریت و کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه 02/12* فشرده:16 فشرده: 6500000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09
مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی) 02/11* فشرده: 24 فشرده:6500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09 مکا نیک
AUTO CAD 3D 02/11* فشرده:20 فشرده:5000000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
ABAQUS I 02/11*-02/18 عادی: 30 عادی: 7000000 عادی: دوشنبه و چهارشنبه  ساعت: 21-18
فشرده :24 فشرده :6500000 * چهار شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09
طراحی HVAC I)                                                            طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان و موتور خانه تاسیسات مکانیکی و محاسبات کلیه اجرای و هوشمندسازی موتورخانه ها)  02/04*-02/18 عادی: 70 عادی: 7500000 عادی:چهارشنبه ساعت:19:00-14:00
فشرده: 24 فشرده :6000000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
طراحی HVACII  (روشهای تولید و توزیع برودت و آموزش چیلرهای تراکمی و جذبی و سیستم های نوین تهویه مطبوع + نرم افزار Design Builder  )  02/09  عادی: 90 عادی:9500000 عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17
CARRIER 02/04* فشرده: 24 فشرده: 6200000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
مبانی تعمیرات و نگهداری در تاسیسات مکانیکی ( مبانی نگهداری سیستم های HVAC) 02/12* فشرده: 16 فشرده :5000000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09
طراحی سیستم اطفا حریق آبی ( رویکرد ساختمانی) 02/11* فشرده: 24 فشرده :7000000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
Revit  Mep  مکانیکال  02/04  عادی: 40 عادی:8000000 عادی:دوشنبه و چهارشنبه ساعت: 21-17
طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی  02/08  عادی: 30 عادی: 7000000 عادی: یکشنبه ساعت: 21-17 برق
طراحی تابلوهای (MV/LV) 02/04* فشرده: 24 فشرده:6500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی 02/11* فشرده: 24 فشرده: 7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
نرم افزار EPLAN 02/18*-07/02 فشرده: 24 فشرده:6500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
عادی :24 عادی : 7000000 عادی:شنبه  و دوشنبه ساعت: 19-16
ساختار و منطق عملکرد رله های حفاظتی دیجیتال 02/11* فشرده: 26 فشرده:7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 18-09
آشنایی با نیروگاههای برق و انواع بویلرهای صنعتی ، نیروگاهی و بازیاب حرارتی 02/04* فشرده: 24 فشرده:7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
طراحی دیزل ژنراتور  02/11* فشرده: 24 فشرده: 7500000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09
طراحی روشنایی با نرم افزار   Dialux 02/04* فشرده: 16 فشرده:6000000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
دوره آموزشی PM ( تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه موتورهای الکتریکی ) 02/04* فشرده: 24 فشرده: 7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
حفاظت و کنترل پست های فشار قوی و خطوط انتقال 02/03* فشرده: 32 فشرده: 9000000 * سه شنبه الی جمعه ساعت: 17-09
آشنایی با ژنراتور و تجهیزات جانبی 02/05* فشرده: 18 فشرده:6800000 * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 18-09
تئوری طراحی  ابزار دقیق II 02/04* فشرده: 24 فشرده: 6700000 * چهارشنبه الی جمعه:17-09
DCS YOKOGAWA CS3000 - ENGINEERING 02/05* عادی: 40 عادی : 9500000 عادی: پنج شنبه  ساعت: 17 -13
تهیه مدارک مهندسی 02/05* عادی: 32 عادی:7500000 عادی:پنج شنبه ساعت:12: -08
Control Valve & Safety Valve 02/04* فشرده:24 فشرده:7500000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
PLC  LOGO 02/11* فشرده:24 فشرده:6000000 * چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09
(S7-300/400 ) PLC 1 02/04* فشرده:24 فشرده:6200000 * چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09
طراحی سازه با نرم افزار  های ETABS و SAFE(مقدماتی) 04/02* فشرده: 25 فشرده: 8700000 * چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09 عمران
متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل 02/05* فشرده: 16 فشرده :7000000 * پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09
بخش مهندسی خوردگی    مواد و متالورژی
مبانی و اصول بازرسی خوردگی 04/02* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
حفاظت کاتدی سطح 2 02/11* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
بخش مهندسی جوشکاری        
اصول و مبانی تهیه PQR و WPS 04/02* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
بازرسی مایعات نافذ 02/18* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
بخش مهندسی ریخته گری  
اصول و مبانی ریخته گری 02/18* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
اصول و مبانی ریخته گری آلومینیوم 02/04* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
بخش دوره های عمومی مهندسی متالورژی  
اصول انتخاب مواد غیر آهنی 04/02* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
کلید فولاد 04/02* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09
عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم 04/02* فشرده: 24 فشرده: 8800000 * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با 20 سال فعالیت در زمینه ی برگزاری دوره های فنی، مهندسی و مدیریتی به صورت نفر دوره و اعزام مدرس به سازمان ها و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت علوم تحقیقات فناوری، آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره می باشد.

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):  در این دوره فایل ها، جزوات، فیلم های آموزشی و سایر موارد آموزشی مورد نیاز این دوره به طور رایگان در اختیار هنرجویان محترم قرار خواهد گرفت، ضمنا در صورت وجود نرم افزار، نرم افزار این دوره آموزشی نیز به طور رایگان در اختیار همه فراگیران قرار خواهد گرفت.

امکانات رفاهی: وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)، اسکان دانشپذیر (هزینه ی جداگانه)، صرف نهار ( دوره های سازمانی)

      دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی و معرفینامه از دانشگاه قبل از شروع دوره، از تخفیف ویژه 10 درصدي و یا شرایط ویژه درپرداخت برخوردار خواهند بود.

      هزینه کلیه دوره هاي فوق با احتساب صدور گواهینامه ، پذیرایی ، ناهار ( دوره های سازمانی ) ،  جزوات آموزشی ، نوشت افزار ولوازم کمک آموزشی محاسبه گردیده است .

      گواهینامه متخصص به همراه ریز نمرات دو زبانه و معرفی دارندگان گواهینامه متخصص به بازار کار

       برگزاري کلیه دوره ها بنا به درخواست، در محل شرکتهاي متقاضی در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.

      20% تخفیف ثبت نام پودمانی ، استفاده از سمینارهای رایگان و  5% تخفیف ثبت نام آنلاین از طریق وب سایت موسسه برای کلیه دوره ها

      12% تخفیف بالای 3 دوره ثبت نامی

      30% تخفیف برای دومین بار ثبت نامی

      بیمه تضمین یادگیری در دوره های تربیت متخصص

     برگزاری تمامی دوره ها بصورت آنلاین ( پخش زنده )