''نام دوره

تاریخ شروع

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحليل تنش با CAESAR II

به همراه کتاب

11/03*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Piping Design

طراحی  Piping پیشرفته

11/04*

فشرده: 16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

11/11

عادی : 24

 

عادی:6500000

 

عادی: پنج شنبه  ساعت :18-13

 

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

11/11*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME B31.3كد طراحی

11/04*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

06/11

عادی: 30

 

عادی: 6000000

 

عادی: شنبه  ساعت:21:00-17:00

 

Process Design

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

11/07

عادی: 30

 

عادی: 6000000

 

عادی: یکشنبه ساعت : 21:00-17:00

 

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

11/03*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

01/11

عادی: 30

 

عادی: 6500000

 

عادی: دوشنبه  ساعت :21:00-17:00

 

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

11/03*

فشرده: 24

فشرده:7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

11/03*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

FIX Equipment Design

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

11/03*-11/09

عادی: 24

فشرده:24

عادی: 6500000

فشرده: 6500000

 

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AirCooled Heat Exchangers Design Approach

11/10*

فشرده :24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

11/17*- 11/02

عادی:24

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 6000000

عادی:یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

11/03*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تجهیزات دوار در صنایع نفت،گاز، نیروگاهی و اتمی

11/10*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت : 17-09

Rotary Equipment

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

11/07

عادی: 28

 

عادی: 6000000

 

عادی:یکشنبه، سه شنبه ساعت:21-17

 

MSP(Microsoft Project)

11/03*- 11/09

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 5800000

عادی:یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع و مدیریت

MSP  پیشرفته

11/03*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

11/10*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

COMFAR III

11/03*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Cost Control

11/11*

فشرده:16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

11/02

عادی: 40

 

عادی: 6600000

 

عادی: سه شنبه ساعت: 21-17

 

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

11/07

عادی: 40

 

عادی: 6500000

 

عادی:یکشنبه، سه شنبه ساعت:21-17

 

AUTO CAD 2D

11/04

عادی: 24

 

عادی: 4000000

 

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09

 

INVENTOR مقدماتی

11/11

عادی: 30

عادی:7500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :13-09

ANSYS Workbench 1

11/03

عادی: 40

 

عادی: 7000000

 

عادی: شنبه, چهارشنبه ساعت: 21-17

 

ANSYS Workbench 2

11/03

عادی: 40

عادی: 7800000

عادی : شنبه وچهار شنبه ساعت :21-17

مدلسازی و ماشینکاری حرفه ای در نرم افزار Siemens NX

11/06

عادی: 40

عادی:8500000

عادی: شنبه ودوشنبه ساعت :21 -17

ABAQUS I

11/03*

فشرده :24

فشرده :6000000

* چهار شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عملیات حرارتی کاربردی فولادهای صنعتی

02/11

عادی: 32

عادی: 7000000

عادی: سه شنبه ساعت: 21-17

آموزش نرم افزار ANSYS CFX مقدماتی

11/11

عادی: 50

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13-08

آموزش نرم افزار ANSYS CFX پیشرفته

11/08

عادی: 50

عادی: 6800000

عادی: دو شنبه  ساعت: 21-17

طراحی HVACII

)به همراه کارگاه نرم افزار Design Buihder و سمینار )

11/01

عادی: 75

عادی:7000000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

تا سیسات وتهویه مطبوع

 

طراحی سیستم اطفا حریق آبی ( رویکرد ساختمانی )

11/03*

فشرده: 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

11/03*-11/14

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 5800000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برق

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

11/01

عادی: 30

 

عادی: 6000000

 

عادی دوشنبه  ساعت:21-17

 

طراحی تابلوهای (MV/LV)

11/13

عادی: 30

 

عادی: 6000000

 

عادی: شنبه   ساعت:21-17

 

آموزش هوشمند سازی ساختمان (smart home)

11/03*

فشرده: 20

فشرده:5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Revit Mep Electrical

10*/11

فشرده :24

فشرده:7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش کار با نرم افزار DIGSI برای رله های حفاظتی زیمنس

11/10*

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی روشنایی پیشرفته با نرم افزارDialux evo

11/03*

فشرده :16

فشرده:4600000

*چهار شنبه الی پنج شنبه ساعت:17-09

ایمنی شبکه و تاسیسات برقی

11/04*

فشرده :16

فشرده:5000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

AutoCAD Electrical

11/02

عادی: 30

 

عادی:6500000

 

عادی: دوشنبه  ساعت: 20-17

 

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95)

11/11*

فشرده: 16

فشرده : 5800000

 

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

حفاظت و رله پیشرفته-گرایش شبکه های توزیع و صنعتی

*03/11

فشرده :24

فشرده:6000000

*چهارشنبه الی جمعه17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق I

11/01

عادی: 24

 

عادی:6200000

 

عادی: دوشنبه  ساعت: 21:00-17:00

 

ابزار دقیق

تهیه مدارک مهندسی

11/03*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کاربری شبکه صنعتی

11/11*

فشرده:16

فشرده:6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Tekla structures

11/10*

عادی: 24

عادی : 8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

 

طراحی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(پیشرفته)

11/03*

فشرده: 24

فشرده: 8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با 20 سال فعالیت در زمینه ی برگزاری دوره های فنی، مهندسی و مدیریتی به صورت نفر دوره و اعزام مدرس به سازمان ها و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت علوم تحقیقات فناوری، آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره می باشد.

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):  در این دوره فایل ها، جزوات، فیلم های آموزشی و سایر موارد آموزشی مورد نیاز این دوره به طور رایگان در اختیار هنرجویان محترم قرار خواهد گرفت، ضمنا در صورت وجود نرم افزار، نرم افزار این دوره آموزشی نیز به طور رایگان در اختیار همه فراگیران قرار خواهد گرفت.

امکانات رفاهی: وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)، اسکان دانشپذیر (هزینه ی جداگانه)، صرف نهار ( دوره های فشرده )

     دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی و معرفینامه از دانشگاه قبل از شروع دوره، از تخفیف ویژه 10 درصدي و یا شرایط ویژه درپرداخت برخوردار خواهند بود

     هزینه کلیه دوره هاي فوق با احتساب صدور گواهینامه ، پذیرایی ، ناهار ، ارائه کیف ، جزوات آموزشی ، نوشت افزار ولوازم کمک آموزشی محاسبه گردیده است .

     گواهینامه متخصص به همراه ریز نمرات دو زبانه و معرفی دارندگان گواهینامه متخصص به بازار کار

      برگزاري کلیه دوره ها بنا به درخواست، در محل شرکتهاي متقاضی در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.

     20% تخفیف ثبت نام پودمانی ، استفاده از سمینارهای رایگان و  5% تخفیف ثبت نام آنلاین از طریق وب سایت موسسه برای کلیه دوره ها

     بیمه تضمین یادگیری در دوره های تربیت متخصص