برنامه دوره های نیمه دوم دی ماه سال 1397 نوین پارسیان

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی پایه در پروژه های نفت و گازی و نیروگاهی

22/10

24

عادی: 5000000

 

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Design

اصول اجرا در Piping

10/27*

فشرده: 16

فشرده:5000000

 

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی تخصصی   PIPING

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

10/28

عادی: 72

عادی: 7500000

به همراه کتاب

 

عادی: پنج شنبه و جمعه ساعت :17-09:00

 

کارگـاه عملـی طـراحی گـام به گـام

پـروژه Piping

10/27*

فشرده: 16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

PDMSپیشرفته

( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

10/26*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMSتكميلی

Plant wave, Design, Draft))

19*/10

فشرده : 20

عادی : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Pipenet

10/26*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط لوله گاز و نفت براساس ASME B31.4, B31.8

10/27*

فشرده:16

فشرده: 5500000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

10/26*- 10/30

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 5800000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21:00- 17:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Process Design

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

10/19*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

10/24

عادی: 40

 

عادی : 7500000

عادی: سه شنبه  ساعت:21-17

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

Aspen HYSYS Dynamic

10/27*

فشرده: 16

فشرده :6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

10/26*

فشرده:24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

FIX Equipment Design

طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار COMPRESS

10/26*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

انتخاب و محاسبات پمپ ها ( مقدماتی )

10/26*   

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Rotary Equipment

محاسبات و انتخاب پیشرفته پمپ های سانتریفیوژ

10/26*  

فشرده: 24

 

 

فشرده: 7000000

 

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت :17-09

 

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

10/27*               

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نحوه شفاف سازی فنی ، آنالیز و ارزیابی فنی سازندگان پمپ های سانتریفیوژ

10/20*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سایت بدون یک خط کد نویسی (Word press)

10/21*

فشرده:10

فشرده: 1100000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 14-09

صنایع و مدیریت

کارگاه مدیریت پروژه های EPC  از منظر استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

 

10/26*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

10/19*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

10/26*

فشرده: 24

فشرده:5700000

* چهارشنبه  الی جمعه  ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی CATIA I

10/28

عادی: 40

عادی :6500000

عادی: جمعه  ساعت:13-08

مدلسازی و طراحی CATIA III

10/24

عادی: 35

عادی :6000000

عادی: دوشنبه و چهارشنبه ساعت: 21-17

تلرانس های هندسی GD & T

10/27

عادی: 40

عادی:6000000

عادی: پنج شنبه  ساعت :13-09

ANSYS Workbench 1

10/19*

فشرده:24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ABAQUS II

10/30

عادی: 40

عادی: 6700000

عادی:یکشنبه  ساعت: 21-17

عملیات حرارتی کاربردی فولادهای صنعتی

11/10

عادی: 32

عادی: 7000000

 

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

 

ANSYS FLUENT 1

10/19*-10/25

عادی: 40

فشرده :24

عادی:7000000

فشرده :5500000

عادی : سه شنبه   ساعت :21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی HVAC I

10/26*

فشرده: 24

) همراه کتاب)

 

 

 

فشرده :5500000

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تا سیسات وتهویه مطبوع

 

مطبوع

تاسیسات بیمارستانی

10/26*

فشرده: 16

فشرده :7000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Navisworks

10/26*

عادی : 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Revit  Mep  مکانیکال

10/15-10/19*

عادی: 40

فشرده: 24

عادی:8000000

فشرده: 6500000

عادی: شنبه,سه شنبه ساعت: 21-17

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Revit Mep  مکانیکال پیشرفته

10/24

عادی : 24

عادی:6500000

عادی : دوشنبه ساعت :21-17

طراحی تابلوهای (MV/LV)

10/26*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برق

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

10/26*

فشرده: 24

 

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

10/26*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ساختار و منطق عملکرد رله های حفاظتی دیجیتال

10/19*

فشرده: 26

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 18-09

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

10/26*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

10/19*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تدوین و ارتقا پلن کسب و کار تولید تابلو برق در ایران (برای نخستین بار در کشور)

10/19*

 

فشرده:24

فشرده : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

AutoCAD Electrical

10/26*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات و طراحی مدارات فرمان صنعتی

10/20*

فشرده :16

فشرده:5000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تئوری طراحی  ابزار دقیق II

10/26*

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

 

DCS YOKOGAWA CS3000 - Fundamental

10/27

عادی :24

عادی : 7000000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13:00-09:00

Text Box: ابزار دقیق

DCS YOKOGAWA CS3000 - ENGINEERING

10/20

عادی: 40

 

عادی : 9000000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 17:00-13:00

 

درایو AC

10/27*

فشرده:16

فشرده:6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Intergraph INTools

10/26*

فشرده:24

فشرده:9000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17- 9

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

10/27*

فشرده :16

فشرده:6000000

* چهار شنبه الی پنج شنبه  ساعت:17-09

 

عمران

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

10/26*

فشرده24

فشرده:8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برنامه نویسی در طراحی المانهای سازه ای با  EXCEL

10/26*

فشرده :24

فشرده: 8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09