برنامه دوره های نیمه دوم آذرماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

28/09

24

عادی: 5000000

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Design

تحليل تنش با CAESAR II

09/28*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

به همراه کتاب

 

طراحی  Piping پیشرفته

09/29*

فشرده: 16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

PDMSتكميلی

21*/09

فشرده : 20

عادی : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Plant wave, Design, Draft))

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

29/09

عادی : 24

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :18-13

طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4,8

28*/09

فشرده: 24

فشرده: 3500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

09/21*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Process Design

(برای تهیه دیتا شیت)

آشنایی با نرم افزار MATLAB

09/28*

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

09/29*

فشرده: 16

فشرده :6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Aspen HYSYS Dynamic

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

9/26

عادی:40

عادی: 6700000

عادی :دوشنبه ساعت:21-17

FIX Equipment Design

و کد ASME Sec.VIII Div I

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

09/28*-09/27

عادی: 40

عادی: 6700000

عادی: شنبه ، سه شنبه ساعت: 21-17

فشرده:24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

09/21*

فشرده:24

فشرده: 6500000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

09/28*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

09/28*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

9/28

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی:شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت :21-17

Rotary Equipment

شناخت و مبانی توربین گازی

09/28*    

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت :17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

09/27- 09/21*

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ساعت :21-17

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

MSP(Microsoft Project)

09/28*

 

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع و مدیریت

فشرده: 24

مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

09/28*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

09/29*

فشرده:16

فشرده: 4000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

09/22*

فشرده:16

فشرده: 4000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

9/24

عادی: 40

عادی: 6200000

عادی: شنبه، دو شنبه ساعت: 21-17:00

مکانیک

ANSYS Workbench 2

9/29

عادی: 40

عادی: 7800000

عادی : شنبه وچهار شنبه ساعت :21-17

ANSYS FLUENT 2

9/29

عادی:40

عادی:6700000

سه شنبه ساعت :21:00-17:00

طراحی HVAC I

09/28*

فشرده: 24( همراه کتاب)

فشرده :5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تا سیسات وتهویه مطبوع

طراحی HVACII

9/26

عادی: 75

عادی:7000000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

 )به همراه کارگاه نرم افزار Design Buihder و سمینار )

طراحی HVAC III

9/23

عادی: 70

عادی:7000000

عادی :جمعه ساعت30 :13-08:30

(آب و فاضلاب، آتش نشانی ،سوناو استخر و جکوزی ،گازرسانی و طراحی ساختمانهای بلند مرتبه)

CARRIER

-09/21*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

09/28*

فشرده: 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Revit  Mep  مکانیکال

09/17-

عادی: 40

عادی:8000000

عادی: شنبه,سه شنبه ساعت: 21-17

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

09/28*-09/11

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

برق

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

 

 

طراحی تابلوهای (MV/LV)

-09/21*

فشرده: 24

فشرده:5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ارتینگ ابزار دقیق

09/29*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سیستم ارتینگ به کمک نرم افزار CYME GRD

09/29*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

نرم افزار EPLAN

09/14*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی روشنایی با نرم افزار   Dialux

09/28*

فشرده: 16

فشرده:5000000

*چهار شنبه الی پنج شنبه  ساعت:17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

09/22*-09/28

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی : چهار شنبه  ساعت:21-17

( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95)

فشرده: 16

فشرده : 5800000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق I

09/21*

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

ابزار دقیق

تئوری طراحی  ابزار دقیق II

09/28*

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

Aveva Instrumentation

09/27*

فشرده  :30

فشرده : 8500000

* سه شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تهیه مدارک مهندسی

9/22

عادی: 40

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت:18:00-13:00

Intergraph INTools

09/28*

فشرده:24

فشرده:8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17- 9

طراحی سازه های صنعتی

09/28*

فشرده: 24

فشرده: 8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی وغیر خطی با نرم افزار SAP2000 (پیشرفته)

09/21*

فشرده: 20

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09