برنامه دوره های نیمه اول آذرماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

 

اصول اجرا در Piping

09/15*

فشرده: 16

فشرده:5000000

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

Piping Design

 
 

تحليل تنش با CAESAR II

09/14*

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی: دوشنبه و چهارشنبه  ساعت : 21-17

 

به همراه کتاب

 
   

طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

09/14*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Pipenet

09/07*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

09/01*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی خطوط لوله گاز و نفت براساس ASME B31.4, B31.8

09/01*

فشرده:16

فشرده: 5500000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

09/09*

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: شنبه  ساعت:21:00-17:00

Process Design

 

(برای تهیه دیتا شیت)

 

طراحی هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipesim

09/07*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

دوره پیشرفته کد نویسی Lua در ماژول Thermoflex

09/02*

فشرده: 8

فشرده: 2500000

* جمعه   ساعت: 17-90

 

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

09/07*

فشرده: 24

فشرده : 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

09/06

     

FIX Equipment Design

 

عادی:24

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

 

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

09/07*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Rotary Equipment

 

محاسبات و انتخاب پیشرفته پمپ های سانتریفیوژ

09/13

عادی: 24

عادی: 7000000

عادی : سه شنبه ساعت:21-17

 
 

توربین بخار

09/01*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

نحوه شفاف سازی فنی ، آنالیز و ارزیابی فنی سازندگان پمپ های سانتریفیوژ

09/01*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

Primavera(p6)

09/12

عادی: 30

عادی:6000000

عادی :دوشنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریت

 
 

MSP(Microsoft Project)

09/06

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی یکشنبه وسه شنبه ساعت:20:30-17:30

 
 

MSP  پیشرفته

09/07*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی سایت بدون یک خط کد نویسی (Word press)

09/01*

فشرده:10

فشرده: 1100000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 14-09

 

آشنایی با اصول مهندسی در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی EPC

09/01*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

09/07*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

 

AUTO CAD 2D

09/15 -09/07*

عادی: 24

عادی: 4000000

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09

 

فشرده: 24

فشرده:4000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ANSYS Workbench 1

09/14*-09/10

عادی: 40

عادی: 7000000

عادی:شنبه سه شنبه  ساعت: 21-17

 

فشرده:24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

08/30*-09/11

عادی: 30

عادی: 6200000

عادی: يكشنبه ساعت: 21-17

 

ABAQUS I

فشرده :24

فشرده :6000000

* چهار شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

عملیات حرارتی کاربردی فولادهای صنعتی

09/13

عادی: 32

عادی: 7000000

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

 
 

ANSYS FLUENT 1

09/01

عادی: 40

عادی:7000000

عادی : یکشنبه  ساعت :21-17وپنج شنبه 19-15

 
 

نقشه كشی تاسيسات

09/10

عادی: 50

عادی:8000000

عادی: شنبه ودوشنبه ساعت :21 -17

تا سیسات وتهویه مطبوع

 

Auto Cad  Mep HVAC

 

Revit  Mep  مکانیکال

09/17

عادی: 40

عادی:8000000

عادی: شنبه,سه شنبه ساعت: 21-17

 
 

اصول طراحی سیستم های بخار

09/14*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

09/11

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

برق

 
 

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

09/12

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی دوشنبه  ساعت:21-17

 
 
 

طراحی تابلوهای (MV/LV)

09/06

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: سه شنبه   ساعت:21-17

 
 

دوره آموزشی کیفیت توان

09/14*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

آموزش هوشمند سازی ساختمان (smart home)

09/14*

فشرده: 20

فشرده:4500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

09/07*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

باتری شارژر و UPS

 

ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

 

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

09/14*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

09/07*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تدوین و ارتقا پلن کسب و کار تولید تابلو برق در ایران (برای نخستین بار در کشور)

01/09-09/07*

عادی: 24

عادی: 6000000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 17:30-13:30

 

فشرده:24

فشرده : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

 

طراحی روشنایی پیشرفته با نرم افزارDialux evo

09/14*

فشرده :16

فشرده:4600000

*چهار شنبه الی پنج شنبه  ساعت:17-09

ابزار دقیق

 

AutoCAD Electrical

09/06

عادی: 35

عادی:6500000

عادی: سه شنبه  ساعت: 20-17

 
 

محاسبات و طراحی مدارات فرمان صنعتی

09/01*

فشرده :16

فشرده:5000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

سیستم های ارتینگ و همبندی

09/08*

فشرده :16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تئوری طراحی ابزار دقيق I

09/12

عادی: 24

عادی:6200000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21:00-17:00

 
 

زبان تخصصی ابزار دقیق

09/07*

فشرده:24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

 

DCS YOKOGAWA CS3000 - Fundamental

09/01

عادی :24

عادی : 7000000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13:00-09:00

 
 

DCS YOKOGAWA CS3000 - MAINTENANCE

09/07

عادی :32

عادی : 8000000

عادی : چهارشنبه  ساعت:21-17

 
 

تهیه مدارک مهندسی

09/14*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

درایو AC

09/08*

فشرده:16

فشرده:6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

کاربری شبکه صنعتی

09/01*

فشرده:16

فشرده:6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

Control Valve & Safety Valve

09/07*

فشرده:24

فشرده:6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

PLC  LOGO

09/07*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

 

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

09/07*

فشرده :16

فشرده:6000000

* چهار شنبه الی پنج شنبه  ساعت:17-09

 

(‍S7-300/400 ) PLC 1

09/14*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

 

PLCS7300(II) –TIA PORTAL

09/14*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

09/07*

فشرده: 24

فشرده: 8000000

* چهار شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

 

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

09/14*

فشرده: 24

فشرده: 8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Tekla structures

09/07*

عادی: 24

عادی : 8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09