برنامه دوره های نیمه دوم آبان ماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

 

طراحی تخصصی   PIPING( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

8/26

عادی: 72

عادی: 7500000 به همراه کتاب

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Design

 
 
 

تحليل تنش با CAESAR II

8/30

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی: شنبه و چهارشنبه  ساعت : 21-17

 
 

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

08/23*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

 

طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

8/25

عادی: 30

عادی: 6000000

جمعه  ساعت  :14:00-09:00

 
 

PDMSتكميلی

23*/08

فشرده : 20

عادی : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Plant wave, Design, Draft))

 

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

8/24

عادی : 24

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :18-13

 
 

اصول طراحی خطوط انتقال ( Pipe line)

30*/08

فشرده: 20

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

08/30*- 08/26

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی شنبه  ساعت: 21:00- 17:00

Process Design

 

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

08/23*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

 

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

08/30*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

8/21

عادی: 40

عادی : 7500000

عادی: دوشنبه  ساعت:21-17

 
 

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

08/23*

فشرده:24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

FIX Equipment Design

 

و کد ASME Sec.VIII Div I

 

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

8/19

عادی: 40

عادی: 6700000

عادی: شنبه ، سه شنبه ساعت: 21-17

 
 

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

08/23*

فشرده:24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

AirCooled Heat Exchangers Design Approach

08/23*

فشرده : 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

تجهیزات دوار در صنایع نفت،گاز، نیروگاهی و اتمی

08/30*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت : 17-09

Rotary Equipment

 

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

08/23*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Primavera(p6)

08/30*

فشرده: 24

فشرده:5800000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع و مدیریت

 

MSP  پیشرفته

08/23*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

COMFAR III

08/23*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

8/21

عادی: 40

عادی: 6200000

عادی: شنبه، دو شنبه ساعت: 21-17:30

مکانیک

 
 

ANSYS Workbench 1

08/23*-08/29

عادی: 40

عادی: 7000000

عادی:شنبه سه شنبه  ساعت: 21-17

 

فشرده:24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ABAQUS I

08/30*

فشرده :24

فشرده :5700000

* چهار شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

ANSYS FLUENT 1

08/23*

فشرده :24

فشرده :5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی HVAC I

8/23

عادی: 60

عادی: 6000000

عادی: چهارشنبه  ساعت: 22:00-17:00

تا سیسات وتهویه مطبوع

 
 
 
 

طراحی HVAC III(آب و فاضلاب، آتش نشانی ،سوناو استخر و جکوزی ،گازرسانی و طراحی ساختمانهای بلند مرتبه)

8/25

عادی: 70

عادی:7000000

عادی :جمعه ساعت30 :13-08:30

 
 

CARRIER

08/20

عادی: 30

عادی:6000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

 
 

Revit  Mep  مکانیکال

8/23

عادی: 40

عادی:8000000

عادی: یکشنبه,سه شنبه ساعت: 21-17

 
 

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

08/20

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

برق

 
 

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

08/30*

فشرده: 24

فشرده:5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

طراحی تابلوهای (MV/LV)

8/22

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: سه شنبه   ساعت:21-17

 
 

نرم افزار EPLAN

08/30*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

آموزش کار با نرم افزار DIGSI برای رله های حفاظتی زیمنس

08/30*

فشرده : 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تست ، راه اندازی ، تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور

08/30*

فشرده: 24

فشرده:8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

AutoCAD Electrical

08/23*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95)

8/30

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی : چهار شنبه  ساعت:21-17

 
 

تئوری طراحی ابزار دقيق I

8/28

عادی: 24

فشرده: 6200000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21:00-17:00

ابزار دقیق

 
 

Control Valve & Safety Valve

08/30*

فشرده:24

فشرده:6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

08/24*

فشرده: 16

فشرده :6000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

عمران

 

Tekla structures

08/23*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

08/30*

فشرده: 24

فشرده: 8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09