برنامه دوره های نیمه اول آبان ماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

۰۸/۰۵

24

عادی: 5000000

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Design

تحليل تنش با CAESAR II

8/02

عادی: 28

عادی:    6000000  
به همراه کتاب

عادی: دوشنبه و چهارشنبه  ساعت : 21-17

طراحی  Piping پیشرفته

08/03*

فشرده: 16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

8/11

عادی: 30

عادی: 6000000

جمعه  ساعت  :14:00-09:00

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

08/10*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4,8

02*/08

فشرده: 24

فشرده: 3500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط لوله گاز و نفت براساس ASME B31.4, B31.8

08/2*

فشرده:16

فشرده: 5500000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

08/02*- 08/05

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی شنبه  ساعت: 21:00- 17:00

Process Design

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی(برای تهیه دیتا شیت)

8/07

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: دو شنبه  ساعت:21:00-17:00

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

08/02*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

08/03*

فشرده:16

فشرده :4700000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

08/05

عادی: 24

عادی: 6500000

عادی : شنبه ساعت : 21-17

Fix Equipment

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

08/02*

فشرده:24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

8/12

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ساعت :21-17

Rotary  Equipment

نحوه شفاف سازی فنی ، آنالیز و ارزیابی فنی سازندگان پمپ های سانتریفیوژ

08/02*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

COMFAR III

07/25*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع

Primavera(p6)

8/07

عادی: 30

عادی:6000000

عادی :دوشنبه  ساعت:20:30-17:30

طراحی HVAC I

8/23

عادی: 60

عادی: 6000000

عادی: چهارشنبه  ساعت: 22:00-17:00

تاسیسات

مدلسازی و طراحی CATIA I

8/03

عادی: 40

عادی :6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت:14-09

مکانیک

ANSYS FLUENT 1

8/02

عادی: 40

عادی:7000000

عادی : چهارشنبه  ساعت :21-17

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

8/06

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

برق

نرم افزار EPLAN

08/02*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

8/02

فشرده: 24

فشرده:5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تهیه مدارک مهندسی

08/02*-08/03

عادی: 40

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت:18:00-13:00

ابزار دقیق

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

08/02*

فشرده :16

فشرده:6000000

* چهار شنبه الی پنج شنبه  ساعت:17-09

Intergraph INTools

08/02*

فشرده:24

فشرده:8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17- 9

(‍S7-300/400 ) PLC 1

08/02*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09